1 sierpnia 1991 0:00
1 sierpnia

Komitet Strajkowy w Fabryce Samochodów Małolitrażowych nr 2 w Tychach podjął uchwałę, w której domaga się rozmów z dyrekcją Fiata. Do dotychczasowych postulatów zostały dołączone nowe żądania, przede wszystkim płacowe. Zarząd spółki uważa strajk za nielegalny, a działania komitetu za bezprawne. Stanowisko to podziela również strona włoska i rząd polski. Komitet Strajkowy zapowiedział możliwość zaostrzenia protestu.

3 sierpnia

Urząd Miasta w Tychach podejmował konsula Stanów Zjednoczonych Amery-ki Michaela S. Kleczewskiego. W czasie spotkania z prezydentem miasta Franciszkiem Ko-tulskim poruszane były m. in. kwestie współpracy gospodarczej, zagadnienia gospodarcze i społeczne naszego miasta.

5 sierpnia

Wyruszyła na Jasna Górę X Tyska Pielgrzymka. Szlakiem pielgrzymim podążać będzie 500 pątników w trzech grupach, którym przewodzą księża tyskich parafii.

8 sierpnia

Meczem piłki nożnej pomiędzy Zagłębiem Wałbrzych a GKS-em Tychy zainaugurowane zostały rozgrywki II ligi. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem GKS-u 3:0.

14 sierpnia

Strajk w FSM nr 2 trwa już 23 dni. Strajkujący nie wpuszczają nikogo na teren zakładu. Zablokowali wejścia do biurowca. Komitet strajkowy odmówił wszelkich informacji dla prasy. Protest wszedł w fazę strajku politycznego, przyłączając się do Międzyzwiązkowego Kra-jowego Komitetu Negocjacyjno-Strajkowego, na czele którego stoją Andrzej Lepper, Ma-rian Jurczyk, Rajmund Moric.

17 sierpnia

Rozpoczął się zorganizowany przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miasta Międzynarodo-wy Plener Malarski - Tychy 92. Jest on kontynuacją Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego "Pejzaż Śląski ", aranżowanego przez miasta Górnego Śląska. Artyści otrzymali od organiza-torów materiały plastyczne, wyżywienie i zakwaterowanie, planowane są wycieczki po okolicy, do Promnic, Pszczyny, Oświęcimia i innych miejscowości. Każdy z uczestników ple-neru zgodnie z regulaminem przekaże miastu jedną pracę plastyczną. Prace te wzbogacą zbiory miejskie.

20 sierpnia

Odbyło się w Gostyni VIII Forum Gospodarzy z historycznej Ziemi Pszczyńskiej, które poświęcone było problemom ekologicznym naszego regionu. Za sprawę pierw-szorzędnej wagi uznano stan ekologiczny rzeki Gostynki wymagający natychmiastowych działań. Forum postanowiło przystąpić do wspólnego oczyszczenia rzeki na całej jej długo-ści.

22 sierpnia

W niedzielę we wszystkich kościołach tyskich odczytany został list pasterski dziekanów ks. Engelberta Ramoli i ks. Franciszka Resiaka, który skierowany był do strajkujących robotników i mieszkańców naszego miasta. List-apel wzywał o rozwagę i dialog, za-angażowanie się na rzecz wspólnego dobra.

26 sierpnia

Uchwałą Zarządu Miasta z stadion na Os. A przekazany został w nieodpłatne użytkowanie na okres 5 lat Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tychach jako baza dla Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego. Poprzednim użytkownikiem stadionu był GKS.

31 sierpnia

Prezydent miasta Franciszek Kotulski spotkał się z posłem Kazimierzem Świtoniem, który podjął się negocjacji ze strajkującymi w tyskiej Fabryce Samochodów Małolitrażowych.

Dzieci spędzające wakacje w mieście korzystały z różnych form wypoczynku w ramach akcji Lato '92, którą organizował Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego przy współudziale Delegatury Kuratorium Oświaty. Przez cały okres wakacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13 odbywały się zajęcia rekreacyjno-sportowe w salach gimnastycznych oraz w obiektach sportowych. W każdy piątek na Stadionie Miejskim organizowano spartakiady sportowe, TSM "Oskard" i "Christoforosie" - półkolonie dla dzieci. Ośrodek Wy-poczynkowy w Paprocanach udostępniono bezpłatnie wszystkim dzieciom. Z budżetu miasta na akcję Lato '92 wydano 58 mln 978 tys. zł. Miasto dofinansowało szereg obozów i wyja-zdów, których koszt wyniósł 63 mln 863 tys. zł.

Od sierpnia budynek po hotelu robotniczym przy ul. Budowlanych 59 stał się siedzibą wielu instytucji, stowarzyszeń, organizacji. Obiekt ten miasto odzyskało od "Energożelbetu" w Katowicach. Znajduje się w nim obecnie: Delegatura Kuratorium Oświaty, Rejonowy Zespół Obsługi Ekonomiczno-Finansowej Szkół, Polski Czerwony Krzyż, Związek Emerytów i Rencistów, Federacja Konsumentów, Związek Sybiraków, Związek Poszkodowanych przez III Rzeszę, Związek Byłych Żołnierzy AK, Związek Chorych na Serce, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Ponad 5 miliardów złotych wynoszą zaległości czynszowe za najem lokali administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, MZBM w stosunku do dłużników najemców lokali użytkowych postanowił zastosować sankcje wynikające z umowy najmu, do jej rozwiązania włącznie, a wobec dłużników lokali mieszkalnych będą kierowane wnioski o egzekucję komorniczą.

Trwająca od ponad dwu miesięcy susza była przyczyną wielu pożarów na naszym terenie. Rejonowa Straż Pożarna gasiła 88 pożarów w Tychach, Mikołowie, Łaziskach Górnych, Orzeszu, Bieruniu, paliły się lasy i suche trawy. Spłonęło 5 ha lasu w okolicach Bierunia. Istnieje potencjalne zagrożenie pożarowe. Tyska Straż Miejska patroluje tereny leśne w granicach gminy. Prezydent miasta Franciszek Kotulski zwrócił się do mieszkańców z apelem o rozwagę ze względu na wielkie niebezpieczeństwo powstania pożarów. Płoną lasy w rejonie Kuźni Raciborskiej. Miasto nasze solidaryzując się z ekipami strażackimi innych regionów, postanowiło wydzielić siły i środki ratownicze i skierowało 13 pojazdów do gaszenia lasów w rejon Kuźni Raciborskiej. W mieście powstał punkt pomocy dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych.

W sierpniu Zarząd Miasta na swych cotygodniowych posiedzeniach analizował sytuację strajkową w FSM w aspekcie ekonomicznym. Podejmowane były rozmowy z przedstawicielami administracji rządowej na temat udzielenia pomocy materialnej osobom dotkniętym skutkami strajku. Ponieważ zarysowała się możliwość zaangażowania się w mediacje autorytetu prezydenta RP, prezydent miasta Franciszek Kotulski zwrócił się do strajkujących w FSM z apelem o rozważenie przerwania strajku.
Zarząd Miasta wsparł kwotą 7 mln 200 tys. zł kolonie dla dzieci, które zorganizowało Bractwo Trzeźwości działające przy parafii św. Marii Magdaleny.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.