1 kwietnia 1991 0:00
7 kwietnia

W Urzędzie Miejskim miało miejsce spotkanie Henryka Goryszewskiego, posła na Sejm RP, przewodniczącego Sejmowej Komisji Gospodarki i Finansów, z władzami miasta, działaczami politycznymi i mieszkańcami. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego.

14 kwietnia

Odbyły się zawody pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Tychy. Uczestniczyły w nich kluby krajowe i z Niemiec, rywalizując w trzech kategoriach wieku, w grupach dziewcząt i chłopców, w stylach dowolnym, grzbietowym i sztafecie. O Puchar Prezydenta walczyły 6-osobowe drużyny sztafetowe, zwycięski puchar zdobyła niemiecka drużyna z Halle. Organizatorem zawodów był Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego.
Jarosław Banyś, gospodarz Galerii Sztuki "Miriam'" zorganizował spotkanie środowisk chrześcijańskich i żydowskich. Na spotkanie zaproszeni zostali duchowni obydwu wyznań, prezydent miasta Franciszek Kotulski i goście. Przy szabasowych świecach zebrani odmówili modlitwę i spożyli symboliczną szabasową wieczerzę, uzupełnieniem tego wieczoru była wystawa grafiki Anny Pieczykolan, przedstawiającej Drogę Krzyżową.
Metropolita katowicki ks. abp Damian Zimoń kończąc wizytację kanoniczną w parafiach dekanatu bieruńskiego, udzielił wywiadu tygodnikowi "Echo" (15 kwietnia, nr 16, s. 1 i 8).

16 kwietnia

Podczas posiedzenia Rady Miejskiej dokonano prezentacji I etapu "Studium kształtu przestrzennego miasta Tychy". Zakres merytoryczny I etapu "Studium" to ocena stanu istniejącego i jego inwentaryzacją z uwzględnieniem zagadnień: położenia geograficznego Tychów, układu sieciowego struktury miejskiej - usług, komunikacji, własności, stanu zabudowy przestrzennej miasta i rozwiązań urbanistycznych. Nad ww. problemami pracowały trzy zespoły: I - zespół pod kierunkiem arch. Grzegorza Ratajskiego opracował zagadnienia związane z położeniem geograficznym Tychów w regionie i Europie, II - zespół pod kierunkiem arch. Wojciecha Michalskiego dokonał analizy i oceny układu sieciowego struktury miejskiej, III - zespół pod kierunkiem arch. Stanisława Niemczyka dokonał oceny stanu zabudowy przestrzennej miasta i rozwiązań urbanistycznych. Celem opracowania "Studium" jest określenie wspólnie z samorządem i społecznością lokalną kształtu programowo-przestrzennego miasta, kierunków jego rozwoju dla prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej, w tym lokalizacyjnej oraz uzyskanie podstaw formalno-prawnych dla aktualizacji planu zagospodarowania miasta. Prezentacja "Studium" odbyła się w Szkole Muzycznej. Autorzy przedstawili radnym i władzom miasta opracowania-plansze i wygłosili referaty. W drugiej części sesji rada podjęła 31 uchwał, m. in.: - o likwidacji 3 przedszkoli i 4 żłobków z powodu wysokich kosztów utrzymania. Uzyskane wskutek zamknięcia tych placówek środki pozostaną w rozdziale budżetu miasta "przedszkola i żłobki", - wyrażono zgodę, by poza przetargiem oddać w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej "Kora" na cele budownictwa mieszkaniowego nieruchomość gruntową o po-wierzchni 4909 m2 przy ul. Majakowskiego, - plan finansowy zadań zleconych w zakresie administracji rządowej uchwalony został na 1 kwartał 1992 na kwotę 2 mld 463 mln 006 tys. zł.

21 kwietnia

Osiedlowy Klub "Olimpia" TSM "Oskard" przy współpracy Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego zorganizował dla dzieci Wiosenną Spartakiadę Sportową. Jej program obejmował liczne dyscypliny sportowe dostosowane do wieku uczestników.

22 kwietnia

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 13 "Tredecima" zostało zarejestrowane w Sadzie Wojewódzkim w Katowicach. Celem Stowarzyszenia jest działanie w celu stworzenia jak najlepszych warunków społeczno-ekonomicznych szkoły i utrzymania wysokiego poziomu dydaktycznego i wychowawczego.

27 kwietnia

W siedzibie Związku Górnośląskiego odbyło się spotkanie z Janem Rzymełką, posłem na Sejm RP, przewodniczącym Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, na temat przyszłości ekologicznej Górnego Śląska.

27-29 kwietnia

Odbyły się w Teatrze Małym XIX Tyskie Spotkania Teatralne, których organizatorem były Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego i Towarzystwo Kultury Teatralnej. Wystąpiło 15 amatorskich zespołów teatralnych z całego województwa. Jury w składzie: Wojciech Bo-rowski, Elżbieta Kuraj, Maria Lipok-Bierwiaczonek, Ryszard Zaorski, Józef Gniewkowski, Maciej Szczawiński - przyznało nagrody: Jolancie Szczurek za reżyserię i opracowanie całości przedstawienia "Zamek", teatrowi "Wilczkowianki" za teatralne i folklorystyczne walory przed-stawienia "Kiszenie kapusty", Jerzemu Połońskiemu z teatru "Gart" (Pałac Młodzieży w Katowicach) za reżyserię i zespołowi aktorskiemu tegoż teatru za wykonanie "Męczeństwa Piotra Ohey'a" S. Mrożka.

29 kwietnia

Na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej powołana została Dorota Łukasiewicz (uchwała Zarządu Miasta).

Uchwałą Zarządu Miasta postanowiono, że Gmina Miejska Tychy w celu uregulowania stanu prawnego ulicy Armii Krajowej nabędzie 2 działki o powierzchni 2486 m2 położone na Os. W za cenę 248 mln 600 tys. zł.

Duże sklepy należące do tyskiej Powszechnej Spółdzielni Spożywców są po generalnych remontach, ich wnętrza zostały urządzone pomysłowo i estetycznie. Towary są wyłożone do sprzedaży samoobsługowej. "A-Z", "Nasz Dom" "Dom Chleba" zbliżają się do standardów europejskich.

Tyskie Towarcystwo Kulturalne i Państwowa Szkota Muzyczna zorganizowały cykliczny koncert zapraszając Śląską Orkiestrę Kameralną pod dyrekcją Jana Wincentego Hawela, która wykonała utwory: E. Griega, E. Elgara, P. Czajkowskiego. Koncert przyjęty został przez publiczność muzyczną naszego miasta z aplauzem i nagrodzony wielkimi owacjami, zmuszającymi orkiestrę do bisowania.

W Galerii Sztuki "Miriam" odbył się wernisaż Janusza Wosieka z Krakowa, zaprezentowane zostały obrazy technik mieszanych - rysunku, malarstwa i grafiki. Jacek Balon wygłosił prelekcję o abstrakcjonizmach i realizmach na opak. Pod koniec miesiąca w galerii wystąpił mec. Beer Rozenzweig z wyktadem pt. "Stosunki polsko - żydowskie".

W Międzynarodowym Konkursie na Koncepcję Rozwoju Ścisłego Centrum w Warszawie dwaj tyscy architekci, A. Krzysztof Barysz i Ryszard Mendrok, zdobyli wyróżnienie.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.