1 grudnia 1990 0:00
8 grudnia

Rozpoczęła działalność Kancelaria Notarialna nr 51, która swą siedzibę ma przy al. Niepodległości 60. Prowadzi ją Beniamin Skaba. W dziejach miasta jest to pierwszy notariat.

13 grudnia

W 10 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Galerii Sztuki "Miriam" odbył się wieczór poetycko-muzyczny, na który składały się poezja Zbigniewa Herberta, piosenki Przemysława Gintrowskiego i Jacka Kaczmarskiego, zorganizowano też wystawę, eksponując druki ulotne, wydawnictwa bezdebitowe, dokumenty, znaczki z okresu od sierpnia 1980 do 1989 roku.

17 grudnia

Podczas walnego zebrania Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego została podjęta uchwała o zawieszeniu działalności Oddziału Tychy GTG na rok - powodem tej decyzji były trudności finansowe.

19 grudnia

Rada Miejska na swej sesji podjętymi uchwałami postanowiła dokonać zmian własnościowych następujących przedsiębiorstw komunalnych: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ma być przekształcony w zakład budżetowy, Miejskie Przedsiębiorstwo Go-spodarki Komunalnej w drodze likwidacji będzie sprywatyzowane, Miejski Zarząd Ulic i Mostów zostanie przekształcony w jednostkę budżetową.

Gmina Tychy uchwała Rady Miejskiej postanowiła przystąpić do spółki z Lokalnym Przedsiębiorstwem Wydawniczym "Echo" Sp. z o. o. w Tychach (uchwała nr XV/197/91).

20 grudnia

Tyskie Towarzystwo Kulturalne i Państwowa Szkoła Muzyczna zorganizowały w auli PSM koncert symfoniczny w wykonaniu orkiestry Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego z udziałem solisty Bartłomieja Nizioła - laureata I nagrody na Międzyna-rodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego. W programie byty utwory: H. Wieniawskiego - koncert d-moll, M. Bałakiriewa - uwertura na temat pieśni rosyjskich, F Men-delssohna-Bartholdy'ego - IV symfonia A-dur "włoska".

23 grudnia

"Ku Jedności i Nadziei" - pod takim tytułem Galeria Sztuki "Miriam" zorganizowała spotkanie mieszkańców na placu K.K. Baczyńskiego. Przy ognisku śpiewano kolędy, recytowano poezje, dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia świąteczne. Kulminacyjnym wydarzeniem tego spotkania było sypanie "Kopca dobrej nadziei" z ziemi, która przynieśli z sobą mieszkańcy.

Stan zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na dzień 31.X11.91 - 6581.
44 mld 244 mln 469 tys, zł - wydatkowała gmina z budżetu w roku 1991 na cele inwestycyjne. Pieniędzy tych użyto na najpilniejsze potrzeby miasta: obiekty budowlane, remonty, wodociągi, gazociągi, naprawę dróg i chodników, na wysypisko śmieci, a także na opracowania dokumentacyjne, szacunki, ekspertyzy i inne procedury przygotowawcze, które są integralną częścią działań inwestycyjnych. Poniższe wyszczególnienie przybliży zakres ważniejszych prac na terenie miasta: - oddany został w stanie surowym pawilon Szkoły Podstawowej nr 7 na Os. T koszt budowy wyniósł 2 mld 337 mln zł, - w Szkole Podstawowej nr 10 na Os. R oddano do użytku dobudowaną część dydaktycz-ną szkoły, inwestycja to kosztowała 5 mld 986 mln zł, - na budowę przychodni w Czułowie przeznaczono kwotę 2 mld 7 mln zł, inwestycja ta jest w stanie surowym zamkniętym, - budowa zaplecza Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów pochłonęła 1 mld 14 mln zł, - wykupienie i remont budynku przeznaczonego na Izbę Wytrzeźwień kosztowały 1 mld 10 mln zł, - 3 mld 728 mln zł wyniosła splata kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniowa pod budowę infrastruktury technicznej, - wykup terenu na wysypisko śmieci, poszerzenie starego wysypiska i jego uporządkowanie zamknęło się kwota 2 mld 822 mln zł, - 2 mld 822 mln zł kosztowały geodezyjne operaty szacunku, - 850 mln zł wydano na remont 460 mb. ul. Jaśkowickiej, - kosztem 527 mln zł zakończono budowę komory reduktorów, - 260 mln zł pochłonęło zakończenie budowy wodociągu przy u,'. Przemysłowej, - budowa gazociągu wysokoprężnego od ul. Kościelnej do Chłodni wyniosła 230 mln zł, - gazociąg Radziejówka o długości 4,5 km sieci magistralnej i rozdzielczej (początek) kosztował 1 mld 87 mln zł, - na gazociąg Tychy-Północ, końcowy odcinek długości 15,5 km, wydano 908 mln zł, - rozpoczęto budowę gazociągu w Jaroszowicach - wykonano 200 mb., koszt budowy wyniósł 393 mln zł, - koszt dokumentacji i przystąpienie do budowy gazociągów w Czułowie i Urbanowicach wyniósł 1 mld 128 mln zł, - oczyszczalnia ścieków kosztowała 5 mld 588 mln zł, - na uzbrojenie terenów: kanalizację, gazociągi, ciepłociągi, linie energetyczne, wodociągi - wydano 13 mld 994 mln zł. Wykorzystanie środków na inwestycje zamknęło się kwotą 48 mld 96 mln 984 tys. zł. 44 mld 244 mln 469 tys. zł to środki z budżetu miasta, 17 mld 570 mln zł wynosiła subwencja z Fundu-szu Ochrony Środowiska i Kuratorium Oświaty. Pozostała nadwyżka 14 mld 323 mln zł 128 tys. zł.

31 grudnia

Miasto liczyło 138 300 mieszkańców, zameldowanych na pobyt czasowy było 2600 osób. Urodziło się 2945 dzieci, z tego w Tychach 1938. Zmarło 1098 osób. Zawartych zostało 748 małżeństw, rozwodów było 136.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.