1 listopada 1990 0:00
Kronika miasta: 1991 - Listopad   7 listopada

Barbara Rymer i Józef Sobczyk powołani zostali przez Radę Miejską na stanowiska wice-prezydentów miasta Tychy (uchwała nr XIX/170/91).

B a r b a r a R y m e r - urodzona 27 grudnia 1948 r w Gliwicach, jest absolwentką Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dyplom inż. budownictwa uzyskała w 1981 r. W ostatnim okresie pracowała w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach na stanowisku starszego projektanta. Na wniosek prezydenta Franciszka Kotulskiego została wybrana przez Radę Miejska na wiceprezydenta miasta Tychy.

J ó z e f S o b c z y k - urodzony 30 grudnia 1947 r w Siemianowicach Śląskich, jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dyplom mgr inż. geofizyka uzyskał 1970 r, w tym samym roku podjął pracę w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowe-go w Toruniu, później związany był z przemysłem węglowym na Śląsku. Ostatnio pracował w KWK "Ziemowit" jako geofizyk. W roku 1990 w wyniku wyborów samorządowych, do których kandyduje z wspólnej listy Komitetu Obywatelskiego, zostaje radnym Rady Miejskiej w Tychach. Na wniosek prezydenta miasta Franciszka Kotulskiego Rada Miejska wybiera go na stanowisko wiceprezydenta miasta Tychy.

Uchwałą Rady Miejskiej Urszula Dryka powołana została na skarbnika gminy Tychy (uchwała nr XIV/168/91).

11 listopada

W 73 rocznicę odzyskania niepodległości odbył się w Teatrze Małym uroczysty koncert przy pełnej widowni. Przewodnicząca Rady Miejskiej Ryta Stożyńska w serdecznych słowach życzyła mieszkańcom i miastu pomyślności, prezydent miasta Franciszek Kotulski w swym wystąpieniu przybliżył wydarzenia sprzed 73 lat, omówił rolę marszałka Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości 1918 r. W części artystycznej zespół Pro Arte Ecclesiastica pod dyrekcją Janusza Muszyńskiego wykonali dwa psalmy M. Gomółki, "Modlitwę" z opery "Flis" i pieśń "Przylecieli Sokołowie" St. Moniuszki. Ponadto wystąpili aktorzy z Teatru St. Wyspiańskiego z Katowic Maria Wilhelm i Roman Michalski oraz muzycy Akade-mii Muzycznej - Piotr Benata i Wojciech Stańczyk. Program przedstawiony przez katowickich artystów wypełniony był treściami patriotyczno-historycznymi. Na zakończenie wykonana została "Pierwsza Brygada ".

12 listopada

Podpisano Porozumienie Komunalne w zakresie wody i ścieków przez gminy: Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze, Kobiór, Lędziny, Miedźna, Mikołów, Orzesze, Wyry, Tychy. Pozostałe gminy - Pszczyna, Łaziska Górne, Suszec, Bestwina, Czechowice-Dziedzice - po podjęciu stosow-nych uchwal przystąpią do porozumienia na podstawie aneksu. W tym samym dniu podpisano Porozumienie Komunalne dotyczące ciepłownictwa przez gminy: Brzeszcze, Lędziny, Mikołów, Orzesze, Tychy. Gminy: Pszczyna, Czechowice-Dziedzice, Łaziska Górne, po podjęciu stosownych uchwał przystąpi do porozumienia na podstawie aneksu.

15 listopada

W Państwowej Szkole Muzycznej odbył się koncert w wykonaniu Filharmonii Zabrzańskiej pod dyr. Sławomira Chrzanowskiego, solistą byt Wiesław Ochman. Publiczność podziwiała mistrzowskie wykonanie arii z oper i operetek. Artysta był owacyjnie żegnany przez mieszkańców i wielbicieli jego talentu.

W sali posiedzeń Rady Miejskiej odbyto się sympozjum na temat "Zagospodarowanie wysypisk odpadów komunalnych ". Organizatorami byli: Urząd Wojewódzki w Katowicach, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Tychach. Wygłoszone referaty omawiały stan wysypisk komunalnych na Śląsku, zagrożenia i uciążliwość wysypisk zarówno dla mieszkańców, jak i środowiska naturalnego. Rocznie w województwie katowickim powstaje około 15 mln metrów sześciennych odpadów. Holenderskie metody zagospodarowania odpadów pokazał (na video) gość z Holandii, prof. Paul von Maarfen. Uczestnicy sympozjum pojechali na wysypisko śmieci do Urbanowic, gdzie od niedawna pracuje nowa maszyna, która po ubiciu pierwszej warstwy śmieci nakłada na nią drugie piętro. Nie rozwiązuje to jednak problemu w Tychach, miejsce pod nowe wysypisko potrzebne jest od zaraz.

19 listopada

Odbyła się inauguracja roku kulturalnego 1991/92. Uświetnił ją koncert w wykonaniu pianisty Henryka Botora i zespołu Pro Arte Ecclesiastica pod kierownictwem Janusza Muszyńskiego. Organizatorem był Wydział Kultury Urzędu Miejskiego.

28 listopada

W Teatrze Małym odbył się koncert promocyjny Stowarzyszenia "Być Razem ", koncert połączono z aukcją prac tyskich plastyków. Udział wzięli przedstawiciele władz miasta, dzieci, młodzież, nauczyciele tyskich szkół, mieszkańcy.

Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki "Carboautomatyka" w Tychach przystępuje do prywatyzacji, została powołana pracownicza spółka akcyjna, która przejęła majątek przedsiębiorstwa w leasing. Wymagane dokumenty związane z prywatyzacją zakładu zostały złożone w Ministerstwie Finansów w Warszawie. Kapitał przyszłej spółki wynosić będzie 2 mld 208 mln i dzieli się na 29 080 akcji.

Reprezentacja tyskich siatkarek uczestniczyła w Międzynarodowym Turnieju Juniorek w Berlinie i zajęta II miejsce. W berlińskim turnieju nasza drużyna występowała w następującym składzie: Alicja Gorczyca, Irena Głowacka, Iwona Janikowska, Małgorzata Pluta, Wioletta Kościelny, Magdalena Batnich, Barbara Kania, Magdalena Szczesiek, Marta Kolanko, Dorota Sołtys, Maria Moroz, Małgorzata Szykańska.
Agencja Artystyczna Tyskiego Towarzystwa Kulturalnego była organizatorem dwóch imprez. 17 listopada artyści z Warszawy - J. Gajos, J. T. Stanisławski i K. Jaroszyński - w świetnym programie zaprezentowali monologi, dialogi, piosenki satyryczne. 29 listopada mieliśmy możność posłuchać muzyki Mozarta w wykonaniu średniej Szkoły Muzycznej z Gliwic i zespołu wokalno-instrumentalnego Pro Arte Ecclesiastica pod dyr. J. Muszyńskiego.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.