1 września 1990 0:00
1 września

Na targowisku przy ul. Krasickiego Porozumienie Obywatelskie Centrum zorganizowało przedwyborcze spotkanie z mieszkańcami. Poseł Bolesław Twaróg w kolejności prezentował kandydatów: Bazylego Tyszkiewicza, Joannę Romańczyk, a na końcu także siebie. Kandydaci przedstawili 13-punktowy program partii PC, w którym zasadniczy nacisk został położony na kwestie gospodarcze - własność prywatną, konkurencję, swobodę działania wszystkich podmiotów gospodarczych. Poseł Bolesław Twaróg komentował bieżące wydarzenia polityczne, m.in. moskiewski pucz. Spotkanie zaaranżowano w lekkiej formie. Poszczególne wystąpienia posłów były oddzielone muzycznymi przerywnikami zespołów "Plan" i "Jorgusie". Mieszkańcy składali podpisy pod listami kandydatów, sprzedawano też cegiełki wyborcze. Swobodnie wymieniano poglądy, kandydaci prowadzili indywidualne rozmowy z wyborcami.

2 września

Zespół Szkół Katolickich przy ul. H.Sawickiej 10 rozpoczął swą działalność. Idea stworzenia dwustopniowej szkoły katolickiej zrodziła się w kwietniu 1991 r. w kręgu osób związanych ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym i Dekanalnym Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich. Z czasem wzbudzała coraz szersze zainteresowanie nauczycieli, sympatyków i rodziców dzieci. Rozpoczęły się konkretne działania związane z tworzeniem podstaw prawnych szkoły, a także z jej lokalizacją. Wydzierżawiono 2 piętra w budynku internatu Zasadniczej Szkoły Zawodowej FSM, które wyremontowano własnym sumptem - ogromne zaangażowanie wykazali rodzice dzieci. Dyrektorem szkoły został Mirosław Sałacki - bardzo zasłużony w realizacji idei powstania szkoły. Zadania wychowawcze i dydaktyczne, jakie stawia sobie grono pedagogów, dyrektor i rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, są wzniosłe i ambitne. Szkoła chce integrować środowisko uczniowskie i nauczycielskie, za-mierza w tym celu organizować wspólne wyjazdy śródroczne. Szeroko pojęte dobro, miłość, tolerancja, wspólnota, koleżeńskość to wartości, które szkoła będzie kształtować w codziennym życiu szkoły, w postawach, zachowaniach i działaniach nauczycieli i młodzieży.

2 września

Tyskie Koło Porozumienia Centrum i radni Rady Miejskiej wystąpili z inicjatywą spotkania Zarządu Miasta, radnych Rady Miejskiej i architektów opracowujących plan przestrzenny Tychów. Spotkanie odbyło się w pawilonie rzemieślniczym. Miało ono charakter dyskusji i wymiany poglądów na temat gospodarki terenami obecnie i w przyszłości, architekci referowali stan dzisiejszy przestrzeni miejskiej, pozostawiający wiele do życzenia. Przed-stawiciele władz i radni sygnalizowali potrzeby miasta w zakresie inwestycji.

8 września

Meczem hokejowym pomiędzy GKS-em Tychy i "Podhalem" Nowy Targ zainaugurowano sezon hokejowy 1991/92. Mecz zakończył się zwycięstwem Tyszan.

I6 września

Małgorzata Sokołowska powołana została uchwałą Zarządu Miasta na stanowisko dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury.

19 września

Podczas sesji Rady Miejskiej zostały przedstawione radnym dwie kandydatury na prezydenta miasta, które w drodze konkursu zdobyty najwyższą punktację - Adama Antosiewicza i Franciszka Kotulskiego. Obaj kandydaci dokonali swej prezentacji przed Radą Miejską i odpowiadali na zadawane przez radnych pytania. W wyniku tajnego głosowania radnych prezydentem miasta Tychy został Franciszek Kotulski, powołany uchwałą Rady Miejskiej 19 września nr XI/151/91.

F r a n c i s z e k  K o t u I s k i - urodzony w 1947 roku w Jaworznie, prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, radca prawny, adwokat, Współorganizator Samorządu Radców Prawnych w Katowicach (1982), szef szkolenia aplikantów radcowskich, Zainteresowany problematyką prawa gospodarczego i transportowego (wykładowca prawa transportowego na Politechnice Śląskiej). W ciągu wieloletniej pracy na kolei zajmował się likwidacją cywilnych skutków katastrof kolejowych.

W auli Państwowej Szkoły Muzycznej odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku kulturalnego, w której uczestniczyli twórcy, animatorzy kultury, członkowie Rady Kultury, przewodnicząca Rady Miejskiej Ryta Stożyńska, prezydent miasta Franciszek Kotulski. W czasie uroczystości dokonano podsumowania działalności kulturalnej w ubiegłym roku. Instytucje i osoby, które zasłużyły się dla kultury w mieście, zostały uhonorowane listami gratulacyjnymi, były to: Państwowa Szkoła Muzyczna, kino "Andromeda"', Gabinet Muzyczny "Bemol", nagrody pieniężne otrzymały: Stanisława Drożdż, Renata Tatara, Lidia Krych - bibliotekarki z Miejskiej Biblioteki Publicznej, Jerzy Gębala, Piotr Grzesiek i Danuta Gumie z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, Dorota Sowińska z Teatru Małego, Bogdan Trybus z SDK "Tęcza" oraz Mirosław Kantor.

22 września

W parku przy Pałacyku Browarnianym przy pięknej jesiennej pogodzie odbył się festyn przedwyborczy. Wspaniale zaprezentowały się zespoły artystyczne z MDK nr 1, orkiestry "Plan" i "Boże Dary". Ze wspólnej listy Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Związku Górnośląskiego przedstawieni zostali kandydaci na posłów do Sejmu RP: Andrzej Raj, obecny poseł Jan Rzymełka oraz Jan Wieczorek. Kandydaci przedstawiając swój program podkreślali konieczność odtwarzania wartości prywatnej i jej ochrony, ożywiania gospodarki rynkowej, pobudzania świadomości obywatelskiej oraz właściwie pojętego regionalizmu i poczucia odpowiedzialności za "małą Ojczyznę".

24 września

W kawiarence "Ton" przy ul. Engelsa po raz drugi Zdzisław Kantor i jego przyjaciele zorganizowali happening plastyczny "Kantoriada" 91 Przybyło wiele osób ze środowisk artystycznych: plastyków, muzyków, literatów, aktorów. Główną częścią "Kantoriady" był wernisaż prac malarskich, kolaży, grafik - Zdzisława Kantora, Mariana Kubasa, Iwony Jaskólskiej. Rozrywkowa część "Kantoriady" odbyła się na zewnątrz kawiarni.

27 września

W Mikołowie zostało zawarte Porozumienie Komunalne Gmin naszego regio-nu, pod dokumentem podpisy złożyli przedstawiciele Bierunia, Brzeszcza, Kobióra, Lędzin, Łazisk Górnych, Mikołowa, Wyr i Tychów. Porozumienie dotyczy przekształceń przedsiębiorstw komunalnych, uzgodniono, że Tychy będą siedzibą Porozumienia Komunalnego. Na mocy dokumentu postanowiono powołać pełnomocnika do spraw przekształceń wszystkich przedsiębiorstw komunalnych. Równocześnie Tychom powierzono wykonanie zadań w zakresie przekształcenia komunikacji, opracowanie koncepcji organizacyjnych i finansowych przekształceń własnościowych.
Podpisane zostało Porozumienie Komunalne w zakresie komunikacji zbiorowej przez gminy: Bieruń, Bojszowy, Brzeszcze, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Miedźna, Mikołów, Orzesze, Wyry, Tychy. Pozostałe gminy - Ornontowice, Mysłowice, Gliwice, Katowice, Knurów i Pszczyna -nie przedstawiły swojego stanowiska w stosownych uchwałach rad gmin.

28 września

Prezydent miasta Franciszek Kotulski spotkał się z wybitnie uzdolnioną młodzieżą szkolną, odnoszącą sukcesy sportowe. W dowód uznania osiągnięć Prezydent wręczył dyplomy i nagrody: Dalii Blimke - szachowej mistrzyni świata do lat 12 i Aleksandrowi Mierzwińskiemu za zdobycie tytułu mistrza Polski w tenisie ziemnym do lat 16. Listy gratulacyjne za szczególny wkład pracy w rozwój sportu i jego popularyzację wśród młodzieży otrzymały dwie szkoły tyskie, które wykazują się wysokimi osiągnięciami sportowymi - SP 16 i SP 36.

Na stadionie sportowym przy ul. Engelsa Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Tychach razem z firmą "Fiat" przy współpracy związków zawodowych zorganizowały Wielki Festyn. Po przywitaniu gości przez dyrektora zakładu Andrzeja Stokłosę rozpoczęła się zabawa, na którą składały się mecze piłki nożnej, wielobój rekreacyjny, slalom samochodowy, turniej tenisa, turniej szachowy, występy zespołów artystycznych, m. in. grupy rockowej "Kult" z Warszawy, i wiele innych atrakcji. W czasie Wielkiego Festynu zaprezentowany został nowy samochód FSM "Cinquecento", którym każdy chętny mógł się przejechać.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.