1 czerwca 1990 0:00
Kronika miasta: 1991 - Czerwiec   1 czerwca

Barbara Borycz powołana została przez wojewodę katowickiego Wojciecha Czecha na stanowisko kierownika Urzędu Rejonowego w Tychach, dotychczas pełniła obowiązki na tym stanowisku. Urząd Rejonowy jest terenowym organem rządowej administracji ogólnej podległym wojewodzie. Powstał 27 sierpnia 1990 r. na mocy ustawy z 22 marca 1990 r i rozporządzenia min. szefa Urzędu Rady Ministrów z 1 sierpnia 1990 r. Urząd Rejonowy w Tychach rozpoczął swą działalność bez ostatecznej akceptacji wojewody katowickiego. Trudność decyzji, czy siedzibą Urzędu Rejonowego mają być Tychy czy Pszczyna, wynikała ze względów historycznych. Odwoływano się do tzw. "starych powiatów" i historycznej Ziemi Pszczyńskiej. Lansowane wówczas stanowisko, że Pszczyna powinna stać się siedzibą Urzędu Rejonowego, upadło, zwyciężyły racje natury pragmatycznej. Od lat w Tychach mieści się wiele organów administracji państwowej, które posiadają wykształconą kadrę pracowników, mieszkańcy okolicznych miejscowości tu załatwiają swoje sprawy. Ponadto Tychy są miastem ponad stutysięcznym i wielką niedogodnością dla obywateli byłaby konieczność wyjazdu. W konsekwencji powstały dwa rejony w Tychach i w Pszczynie. Urząd Rejonowy w Tychach obejmuje: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Tychy, Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Wyry i Kobiór. Część prac z zakresu administracji rządowej wykonuje gmina jako zadania zlecone na podstawie ustawy z 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji. Urząd Rejonowy 27 sierpnia 1990 r. zawarł porozumienie z Zarządem Miejskim w Tychach o zadaniach zleconych, które wykonywać będzie gmina, w ramach zagwarantowanych środków finansowych z budżetu państwa. Urząd Rejonowy bezpośrednio zajmuje się: gospodarką skarbu państwa (uwłaszczaniem zakładów pracy, zwrotem nieruchomości, które nie zostały zagospodarowane, podziałem gruntów), Rejonowym Biurem Pracy, Rejonową Komisją Poborową, Biurem Rzeczy Znalezionych, całością spraw związanych z edukacją ekologiczną, zmianą nazwisk i obywatelstwa polskiego. W Urzędzie Rejonowym w Tychach zatrudnione są 34 osoby, z tego 23 pracują w Rejonowym Biurze Pracy. Siedzibą Urzędu Rejonowego mieści się przy al. Niepodległości.

1 czerwca

Dzień Dziecka w Tychach obchodzony był w przedszkolach, szkołach, klubach, domach kultury. W ośrodku rekreacyjnym w Paprocanach został zorganizowany festyn z wieloma atrakcjami. Nie zapomniano też o dzieciach z Państwowego Domu Dziecka. W dniu ich święta władze miasta w osobach przewodniczącej Rady Miejskiej Ryty Stożyńskiej i wiceprzewodniczącego Jerzego Labusa odwiedzili Dom Dziecka i przekazali sumę 3,7 mln zł z dobrowolnych datków radnych. Firma "Polfrost" ofiarowała dzieciom prezenty rzeczowe wartości 4 mln zł.

Od 3-5 czerwca

W Teatrze Małym odbywały się XVIII Tyskie Spotkania Teatralne. Wystąpiły zespoły teatralne, kabaretowe, grupy folklorystyczne. Repertuar byli zróżnicowany, od ambitnych adaptacji literatury światowej do humoreski ludowo-folklorystycznej.

14-15 czerwca

Tyskie Dni Piwa - festyn, zabawa, spotkania społeczności lokalnej. Taka idea przyświecała organizatorom owych dni, idea nienowa. W parku przy Pałacyku Browarnianym w prze-szłości odbywały się festyny - zabawy połączone z piciem piwa. W powojennym okresie nigdy do tej tradycji nie nawiązano. Głównym organizatorem Tyskich Dni Piwa byli Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Tychach przy współpracy Tyskiego Towarzystwa Kulturalnego, Związku Górnośląskiego i Browaru. Od Teatru Małego po Paprocany w wielu miejscach miasta odbywały się ciekawe zabawy, gry, występy zespołów artystycznych, zawody i inne atrakcje. Piwa było pod dostatkiem, bawiono się świetnie, czego dowodem byli dumnie zgromadzeni mieszkańcy i goście z okolic.

19 czerwca

Kolejną uroczystość obyczajową, "wieczerzę śląską", zorganizował Związek Górnośląski w Pałacyku Browarnianym będącym jego siedzibą. Biesiadujących Górnoślązaków odwiedził wojewoda Wojciech Czech - wielki orędownik pielęgnowania tradycji.

20 czerwca

Podczas sesji Rady Miejskiej prezydent miasta Jerzy Śpiewak złożył rezygnację ze swego stanowiska, dymisję złożyli również wiceprezydenci Grzegorz Jędrasik i Stanisław Dragon. Rada Miejska uchwałą nr X/112/91 i uchwałą nr X/113/91 odwołała w/w osoby, a w konse-kwencji cały Zarząd Miasta.

Podczas sesji Rady Miejskiej powołani zostali na członków Zarządu Miasta: Adam Antosiewicz, Grzegorz Jędrasik, Henryk Małek, Leokadia Opatowiecka (uchwala nr X/ 128/91).

Uchwałą nr 114/91 z dnia 20 czerwca na sesji Rady Miejskiej powołano Straż Miejską. Do jej zadań należeć będą m.in.: nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałanie dewastacjom mienia publicznego, niszczeniu zieleni, zaśmiecaniu, zakłócaniu spokoju, zbieranie i przekazywanie do jednostek odpowiedzialnych informacji o wszelkiego rodzaju awariach - sieci gazowej, kanalizacyjnej, energetycznej i innych. Straż kontrolować będzie prawidłowe funkcjonowanie targowisk na terenie miasta.

27 czerwca

Powstało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, z inicjatywy Komisji Koordynacyjnej d/s Dzieci Niepełnosprawnych przy Radzie Miejskiej. Celem i zadaniem stowarzyszenia jest tworzenie warunków dla rozwoju osobowego osób z upośledzeniem umysłowym. Przewodniczącą stowarzyszenia została Irena Pitner.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.