1 kwietnia 1990 0:00
Kronika miasta: 1991 - Kwiecień   2 kwietnia

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 grudnia 1990 r jednostki terytorialne leżące w granicach administracyjnych miasta Tychy uzyskały samodzielność. Gminy: Bieruń, Bojszowy, Kobiór, Lędziny i Wyry - wcielone 16 lat temu w ramach tzw. "gigantomanii okresu Gierkowskiego" - rozpoczną budować samorządność i samodzielność lokalną. Na skutek owego podziału zmniejszył się stan ludności i teren miasta. Przed podziałem Tychy obejmowały swym obszarem 271 km2, a ludność liczyła około 180 tys. Podział administracyjny stawia przed gminą Tychy szereg zadań i problemów. W pierwszej kolejności zamierza się rozpisać wybory uzupełniające do Rady Miejskiej, rozdzielić finanse zaplanowane w budżecie na rok 1991, załatwić kompleks spraw związanych z przekazaniem dokumentacji owych gmin. Tychy po podziale stały się uboższe o zakłady przemysłowe leżące na terytorium odłączonych gmin, dochody finansowe miasta znacznie się obniżą.

4 kwietnia

Podczas sesji Rady Miejskiej został uchwalony budżet na rok 1991 dla miasta Tychy i 5 gmin, które ustawowo od 2 kwietnia administracyjnie nie należą do Tychów. Względy organizacyjne i konieczność podziału finansów zdecydowały, że budżet został uchwalony jako zbiorczy. Planowane dochody i wydatki budżetu w roku 1991 zamkną się kwotą 222 mld 281 mln 686 tys. zł. Dla poszczególnych gmin przedstawiają się następująco: dla miasta Tychy 129 564 539 tys. zł, dla Lędzin 33 811 904 tys. zł, dla Bierunia 47 506 382 tys. zł, dla Bojszów 3 910 900 tys. zł, dla Kobióra 3 094 090 tys. zł, dla Wyr 4 393 871 tys. zł.

Miasto Tychy przystąpiło do Fundacji Agencji Rozwoju Gospodarczego Regionu w Katowicach (uchwała Rady Miejskiej nr VIII/89/91). Idea spotkań radnych Rady Miejskiej z wyborcami weszła na stałe do kalendarza prac radnych. Na kolejnym spotkaniu 8 kwietnia, które odbyło się w MDK nr 1, problemy porusza-ne przez mieszkańców miasta dotyczyły spraw bytowych - niskich rent i emerytur, opłat za czynsze i inne usługi komunalne. Z niepokojem pytano radnych o przeciwdziałania coraz bardziej pogłębiającemu się bezrobociu. Wyborcy interesowali się wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej, które odbędą się w maju. W spotkaniu wzięli udział: przewodnicząca Rady Miejskiej Ryta Stożyńska i prezydent miasta Jerzy Śpiewak.

11 kwietnia

W Sądzie Wojewódzkim w Katowicach zarejestrowana została Agencja Artystyczna przy Tyskim Towarzystwie Kulturalnym. Zadania i cele, jakie stawia sobie agencja, to organizowanie i koordynowanie wszystkich przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych inspirowanych przez TTK.

12-13 kwietnia

W Teatrze Małym odbywały się eliminacje miejskie XXXVIII Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych. Wystąpiło 61 zespołów - 24 grupy taneczne, 18 teatralnych, 16 instrumentalno-wokalnych i 3 chóry. Organizatorami przeglądu byty: MDK nr 2, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz sponsorzy: "Polfrost" z Tychów i "Remontex" z Orzesza. Zdaniem jury poziom tegorocznych eliminacji był wysoki.

13 kwietnia

IV Ogólnopolski Zlot Użytkowników Komputerów firmy Commodore odbyt się w SDK "Tęcza ". Przyjechało kilkuset użytkowników Commodore z całego kraju. Założeniem i celem spotkania była wymiana poglądów i doświadczeń z zakresu oprogramowania. Zlot zorganizował Klub Użytkowników Komputerów przy SDK "Tęcza ".
15 i 16 kwietnia

W ramach wizyty na Śląsku minister kultury i sztuki Marek Rostworowski wraz z kolegium swego ministerstwa oraz przedstawicielami Ministerstwa Finansów odwiedził Tychy, Spotkał się z władzami miasta i działaczami kultury w Zameczku w Promnicach. W drugim dniu pobytu goście odwiedzili placówki kulturalne w gminach naszego regionu.

23 kwietnia

W Urzędzie Miejskim odbyto się spotkanie wiceministra zdrowia Zbigniewa Hałata ze specjalistami z dziedziny medycyny, fizyki i chemii, rozpatrywano problemy zagrożeń ekologicznych na Śląsku. Inicjatorem i organizatorem spotkania była partia Zielonych.
25 kwietnia

W auli Technikum Budowlanego kurator oświaty i wychowania w Katowicach Janina Pilardy-Kozarzewska spotkała się z nauczycielami szkół rejonu tyskiej delegatury. Pani kurator poinformowała zebranych, że kuratorium dysponuje funduszem inwestycyjnym w wysokości 95 mld zł, co w skali województwa jest kwotą zbyt niską, aby wystarczyło na potrzeby w zakresie inwestycji i remontów. Rozpatrywane byty kwestie: zmniejszenia godzin nauczania w klasach I-III, kursów przekwalifikowujących nauczycieli j. rosyjskiego, sytuacji prawnej dwóch tyskich liceów ogólnokształcących, nowelizacji Karty Nauczy-ciela oraz trudnej sytuacji finansowej przedszkoli.

26 kwietnia

Zarząd Miasta zatwierdził regulamin Rady Kultury.
Wojewódzki komisarz wyborczy w Katowicach zarządzeniem nr 9 z dnia 12 kwietnia br. ustalił w Tychach 3 okręgi wyborcze po 5 mandatów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tychach, które odbędą się 12 maja br.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.