1 lutego 1990 0:00
Kronika miasta: 1991 - Luty   11 lutego

W Sądzie Wojewódzkim w Katowicach zostało zarejestrowane Tyskie Towarzystwo Kulturalne.

Uroczystym koncertem zorganizowanym przez tyską PSM zainaugurowano Rok Mozartowski. Koncert odbył się w Państwowej Szkole Muzycznej. Wystąpiła Filharmonia Zabrzańska pod dyrekcja Ernesta Wernera Zeilera oraz solista Arkadiusz Adamski (klarnet). Program wypełniły utwory W A. Mozarta.

19 lutego

W Klubie Inteligencji Katolickiej Janusz Majzner wygłosił prelekcję pt. "Czyn moralny -czyn słuszny - czyn zasługujący, u podstaw wartościowania moralnego".

23 lutego

Na III Regionalnej Konferencji Polskiej Partii Zielonych Andrzej Sochański wybrany został na rzecznika Regionu Śląsko-Dąbrowskiego tej partii.

28 lutego

Podczas sesji Rady Miejskiej Zarząd Miasta przedstawił założenia programu gospodarczego miasta Tychy na lata 1991-1994, jako materiał wyjściowy do dyskusji w komisjach Rady Miejskiej. Program obejmuje całą sferę zagadnień gospodarczych, społecznych i kulturalnych, politykę finansową gminy, komunalną, inwestycyjną, gospodarkę gruntami, handel, usługi, rzemiosło, oświatę, zdrowie, kulturę, ochronę środowiska. Do zadań na najbliższą przyszłość należeć będą: gospodarka lokalami użytkowymi, przetargi, zadania obsługi komunalnej, nowe wysypisko śmieci, zakład utylizacji odpadów, przygotowanie terenów pod cmentarz, zwiększenie obszaru dostawy wody i odprowadzenia ścieków, poprawa sytuacji w zakresie budynków szkolnych, utrzymanie obecnego stanu placówek kulturalnych i obiektów sportowych. W miarę zwiększania się dochodów gminy inwestycje takie jak kanalizacja sanitarna i deszczowa, parkingi, zieleń, realizowane będą z równoczesna weryfikacja budżetu w ciągu roku.

Na sesji podjęte zostały przez Radę Miejska m.in. uchwały - o powołaniu Policji Lokalnej (uchwała nr VII/78/91), - o przystąpieniu gminy Tychy do Związku Gmin Górnośląskiego Śląska (uchwała nr VII/57/91), - o opracowaniu "Studium kształtu przestrzennego miasta Tychy" (uchwała nr VII/78/91), - o utworzeniu od 1 marca 1991 r zakładu budżetowego o nazwie Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach. Na rozpoczęcie działalności zaliczkowo przeznaczono z budżetu miasta kwotę kredytu 50 mln zł. Pracownia działać będzie na podstawie statutu, który zaliczony jest do uchwały (uchwała nr VII/70/91).

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.