1 grudnia 1989 0:00
Kronika miasta: 1990 - Grudzień   3 grudnia

Teatr Stu z Krakowa zaprezentował w Teatrze Małym inscenizację wg "Opisu obyczajów" Jędrzeja Kitowacza, dzieła historyczno-pamiętnikarskiego, które zawiera barwny obraz życia różnych środowisk w XVII-wiecznej Polsce - i to właśnie zostało przez Teatr Stu w sposób mistrzowski przedstawione.

W drugiej turze wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Tychy zdecydowane zwycięstwo odniósł Lech Wałęsa, kandydat NSZZ "Solidarność". Uprawnionych do głosowania było 131 012 mieszkańców, udział w głosowaniu wzięło 67 069 mieszkańców. Stanisław Tymiński uzyskał 13 874, Lech Wałęsa 51 961 głosów.

18 grudnia

Uchwałą Zarządu Miasta Tychy na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej powołana została Zofia Olszewska, wybrana w drodze konkursu.

20 grudnia

Podczas VI sesji Rady Miejskiej radni obradowali nad niektórymi elementami budżetu na rok 1991, problemami przekształceń własnościowych przedsiębiorstw na mienie komunal-ne, samorządami osiedlowymi w kontekście nowych przepisów.
Uchwała Zarządu Miasta nr 36/90 powołana została Rada Kultury, która ma być ciałem opiniodawczo-doradczym. W skład Rady Kultury weszli: Władysław Bochenek literat, Michał Cała fotografik, Ryszard Gil dyrektor Wydz. Kultury Urzędu Wojewódzkiego, Czesław Grabowski muzyk, Janusz Karbowniczek plastyk, Józef Konieczny muzyk, Leszek Kowalczyk plastyk, Wojciech Łuka plastyk, Krzysztof Pilecki fotografik, Jerzy Pikul literat.
Na wieczerzę wigilijna do Domu Dobroci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zostali zaproszeni bezdomni, biedni, opuszczeni.

27 grudnia

Na Stadionie Zimowym zostały otwarte Hokejowe Mistrzostwa Świata juniorów do lat 20 grupy B. Organizatorami są: Polski Związek Hokeja Lodowego, Urząd Miasta, Miejski Ośro-dek Sportu i Rekreacji. W mistrzostwach biorą udział reprezentacje: Danii, Francji, Austrii, RFN, Rumunii, Holandii, Japonii i Polski. Mecze hokejowe rozgrywane będą w Tychach i Oświęcimiu. W reprezentacji Polski znaleźli się zawodnicy Tyskiego GKS-u: Mariusz Czerkawski, Andrzej Grecka i bracia Michał i Dariusz Garboczowie. Stawka w mistrzostwach jest awans do grupy A w tej kategorii wiekowej. Mistrzostwa rozpoczęły się meczem Danii z Francja.

W kościele św. Krzysztofa w ramach VIII Tyskich Spotkań Muzycznych wystąpiło 5 zespo-łów uczestniczących w festiwalu piosenki religijnej "Śląski Sacrosong": "Lux in fenebris" z Piekar, "Giocondo" z Mysłowic, "Blask" z Orzesza, "Spes" z Rudy Śląskiej i grupa Śląskiego Seminarium Duchownego.

W Tychach gościła delegacja szwedzka z członkiem zarządu Szwedzko-Polskiego Towarzystwa Ochrony Środowiska Ake Engelfeldtem oraz dyrektorem firmy Diagnostic Instrumental - Andersem Hogmudem. Szwedzi zostali przyjęci przez władze miasta. Rozmowy dotyczyły ochrony środowiska w naszym regionie.

Stan podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Urzędzie Miejskim na koniec roku: zarejestrowanych 7187, skreślonych 1061, stan na koniec roku 6126.
Wypadki drogowe Wydział Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji w swych statystycznych wykazach podaje: na przestrzeni roku w mieście wydarzyło się 366 kolizji, 279 wypadków, w których poniosło śmierć 9 osób, a 333 doznały obrażeń ciała. Najbardziej niebezpiecznymi ciągami komunikacyjnymi były ulica Katowicka i aleja Bielska, gdzie miały miejsce 94 kolizje, 35 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 48 doznało obrażeń ciała. Ulice Oświęcimska, Warszawska, Turyńska zaliczane są przez Wydz. Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji w Tychach do niebezpiecznych, tutaj zanotowano 33 wypadki, w których zginęło 7 osób, a 33 osoby zostały ranne. Głównymi przyczynami wypadków były błędy pieszych i nietrzeźwość kierowców. Przestępczość w mieście 1990 roku. Stwierdzono 3188 przestępstw ogółem, w tym 2379 o charakterze kryminalnym, 379 przestępstw drogowych. Spośród przestępstw kryminalnych najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa są włamania do obiektów prywatnych i kradzieże mienia prywatnego oraz włamania do obiektów społecznych. Struktura przestępstw: popełnione zostały 4 zabójstwa, obrażeń ciała doznało 60 osób, wszczęto 13 bójek, dokonanych zostało 8 gwałtów. Stwierdzono 50 rozbojów, w 273 przypadkach zostało zagarnięte mienie, w 46 przypadkach znęcano się nad rodziną, odnoto-wano 54 przypadki uchylania się od alimentów. Włamań do samochodów było 342, do piwnic 276, do mieszkań 48, do garaży 28, do butików 46, do altan ogródkowych 45.
P o ż a r y w mieście 1990 roku. Straż Pożarna gasiła 172 pożary, w których straty mienia oszacowane zostały na sumę 923 mln zł. Od elektrycznych urządzeń, wadliwej instalacji powstały 22 pożary, wskutek podpalenia - 93, reszta w innych okolicznościach.

L i c z b a  l u d n o ś c i (razem z miejscowościami przyłączonymi do Tychów) wynosiła 189 000, w granicach miasta - 137 050. Zameldowanych na pobyt czasowy było 2800 osób. Urodziło się 2980 dzieci, z tego w Tychach 2456. Zmarły 1353 osoby (licząc miejscowości obrzeżne), zawarte zostały 1063 małżeństwa, rozwodów było 201.

Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.