1 kwietnia 1989 0:00
Kronika miasta: 1990 - Maj   9 maja

Ukazał się pierwszy numer "Głosu Obywatelskiego" - pisma, które powstało z inicjatywy Tyskiego Komitetu Obywatelskiego przy wsparciu Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" jako niezależne samorządowe pismo regionalne. W deklaracji pro-gramowej znajdują się zapewnienia, że pismo będzie wyrażało interesy wszystkich społeczności lokalnych, zamierza publikować materiały o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości regionu, informować mieszkańców naszego miasta o bieżących wydarzeniach politycznych, społecznych i kulturalnych. Na łamach pierwszego numeru ukazał się tekst poświęcony wyborom samorządowym: jak należy głosować, jakie ugrupowania wchodzą w skład bloku koalicyjnego Tyskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", zamieszczono informacje o TK0 "Solidarność", MKK NSZZ "Solidarność", Związku Górnośląskim, tyskim KIK-u, wywiad z posłem Bolesławem Twarogiem, wspomnienie o proboszczu parafii św. Marii Magdaleny ks. infułacie Janie Kapicy, artykuł o komunistycznym monopolu wydawniczym oraz przedruk artykułu Adama Ciołkosza z londyńskiego "Tygodnia Polski" o Konstantym Rokossowskim. Gazetę redaguje kolegium, a wydawcą jest Tyski Komitet Obywatelski. Wię-cej numerów pisma nie ukazało się.

10 maja

W Teatrze Małym odbył się koncert szkolny uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Feliksa Rybickiego. Koncert był podsumowaniem całorocznej pracy młodzieży i pedagogów.

13 maja

W Teatrze Małym odbył się koncert rozrywkowy pt. "Inwestujemy w humor" pod kierownictwem Lucjana Kydryńskiego. Udział wzięli: Jan Kociniak, Magda Zawadzka, Lidia Wysocka, Gabriela Kownacka, Halina Kunicka, Krzysztof Jaroszyński.
Komitety Obywatelskie z Bierunia Starego i Tychów zorganizowały w kościele św. Walen-tego w Bieruniu Starym koncert, na który złożyły się recitale: organowy Juliana Gembalskiego i śpiewaczki (sopran) Michaliny Growiec. W koncercie wziął udział kwartet smyczkowy Akademii Muzycznej w Katowicach.

23 maja

Klub Inteligencji Katolickiej zaprosił członka Rady Prymasowej dra Henryka Dutkiewicza. Tematem jego wykładu były prace i działalność Rady Prymasowskiej w Polsce.

27 maja

Data ta otwiera nowy rozdział w dziejach naszego miasta. Po raz pierwszy w powojennej Polsce społeczność lokalna mogła wybrać w sposób demokratyczny swych własnych przed-stawicieli do władz samorządowych. W 8 okręgach wyborczych 134 kandydatów z 13 list wyborczych ubiegało się o 45 mandatów radnych do Rady Miejskiej w Tychach. Na 126 tysięcy uprawnionych do głosowania w wyborach udział wzięło 54 462 mieszkańców, co stanowiło 43,22 %. We wszystkich okręgach wyborczych zdecydowane zwycię-stwo odniosły Komitety Obywatelskie - aż 37 mandatów. Zasługa to niewątpliwa mieszkańców oraz Tyskiego Komitetu Obywatelskiego, który poprzez swe odezwy, apele, spotkania z wyborcami, a przede wszystkim wiarygodny program wyborczy nawiązał autentyczny dialog z mieszkańcami naszego miasta.

SKŁAD OSOBOWY RADY MIEJSKIEJ W Tychach

1. Badura Krystyna
2. Baron Aleksander
3. Biolik Józef
4. Czarnynoga Piotr
5. Fabian Stefan
6. Ferens Cezary
7. Frankowski Henryk
8. Gnielczyk Anna
9. Habryka Anzelm
10 Hachuła Wilhelm
11. Hadasik Eugeniusz
12. Jędrasik Grzegorz
13. Kois Stanisław
14. Kołodziej Herbert
15. Kubic Marian
16. Lipa Krzysztof
17. Lubowiecki Stanisła
18. Lutrowicz Halina
19. Macek Henryk
20. Martysz Czesław
21. Migas Wiktor
22. Misiarz Józef
23. Moraczewski Andrzej
24. Opatowiecka Leokadia
25. Pacuła Renata
26. Poterałowicz Zbigniew
27. Raszka Jan
28. Schmidt Franciszek
29. Sobczyk Józef
30. Sochański Andrzej
31. Sojka Romuald
32. Stokłosa Andrzej
33. Stożyńska Ryta
34. Szczupak Bogumił
35. Ścierski Klemens
36. Ścierski Zygfryd
37. Śmiłowski Wilhelm
38. Śpiewak Jerzy
39. Tic Czesław
40. Trzciński Władysław
41. Wieczorek Jan
42. Włodarz Alicja
43. Wojsław Grzegorz
44. Wykręt Wiktor
45. Zając Zbigniew
Opracowanie: Magdalena Wyleżuch  
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.