29 lipca 2015 14:18

Budynek Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa wyposażony w system teleinformatyczny, elektroniczną mapę miasta oraz specjalną salę przeznaczoną dla posiedzeń sztabu zarządzania kryzysowego. Siedziba mieści się w budynku przy Komendzie Straży Pożarnej w Tychach (al. Niepodległości 230).

Do Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa można dodzwonić się wybierając numer alarmowy 986.

Funkcje Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach

• całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
• niezwłoczne powiadomienie Prezydenta Miasta i Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy o zdarzeniach na terenie miasta Tychy mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo, życie i zdrowie mieszkańców lub na funkcjonowanie miasta
• współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego: Wojewody Śląskiego, sąsiadujących z miastem Tychy jednostek samorządu terytorialnego, innych organów administracji publicznej,
• nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności. W czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz stanu klęsk żywiołowych uruchomienie Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania
• współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze, humanitarne,
• realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
• wykonywanie decyzji podjętych dla przeciwdziałania zaistniałym zagrożeniom.
• Centrum pracuje w trybie całodobowym wg harmonogramów ustalonych przez: Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach dla dyspozytorów Straży Pożarnej, Komendanta Straży Miejskiej w Tychach dla dyspozytorów Straży Miejskiej oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy dla pracowników oddelegowanych z Urzędu Miasta do pracy na stanowisku dyspozytorskim służby operacyjnej miasta a także służby stałego dyżuru.
• Pracę Centrum organizuje kierownik TCB-CZK a nadzoruje z upoważnienia Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy.
Stopnie Reagowania :
• I stopień – POZIOM NORMALNY – bieżąca obsługa przez Dyżurnych Operacyjnych zdarzeń, z wezwań alarmowych 112, 998, 986, monitoringu wizyjnego miasta , monitoringu pożarowego i Stanowiska Zarządzania Kryzysowego,
• II stopień - POZIOM ZAGROŻENIA - dotyczy zdarzeń wymagających koordynacji odpowiednio przez Nieetatowego Kierownika „Centrum”, Komendanta lub jednego z Zastępców Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
• III stopień - POZIOM KRYZYSOWY - dotyczy zdarzeń których charakter, po analizie przeprowadzonych przez Zastępców Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wymaga uruchomienia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego , przejęcia kierowania przez Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – strefa stanu klęski żywiołowej
• wykonywanie zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa - stały dyżur

Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach zostało powołane na podstawie:
Zarządzenia nr 0151/338/08 Prezydenta miasta Tychy z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Planu Reagowania Kryzysowego miasta Tychy
Zarządzenia nr 0151/32/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w mieście Tychy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Powrót do strony głównej "Bezpieczeństwo"

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść polityki prywatności, a także informacje o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa znajdziesz tutaj. Kontynuowanie przeglądania naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że akceptujesz stosowanie plików cookies.