29 lipca 2015, 14:18:55

Budynek Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa wyposażony w system teleinformatyczny, elektroniczną mapę miasta oraz specjalną salę przeznaczoną dla posiedzeń sztabu zarządzania kryzysowego. Siedziba mieści się w budynku przy Komendzie Straży Pożarnej w Tychach (al. Niepodległości 230).

Do Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa można dodzwonić się wybierając numer alarmowy 986.

Funkcje Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach

• całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
• niezwłoczne powiadomienie Prezydenta Miasta i Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy o zdarzeniach na terenie miasta Tychy mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo, życie i zdrowie mieszkańców lub na funkcjonowanie miasta
• współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego: Wojewody Śląskiego, sąsiadujących z miastem Tychy jednostek samorządu terytorialnego, innych organów administracji publicznej,
• nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności. W czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz stanu klęsk żywiołowych uruchomienie Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania
• współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze, humanitarne,
• realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
• wykonywanie decyzji podjętych dla przeciwdziałania zaistniałym zagrożeniom.
• Centrum pracuje w trybie całodobowym wg harmonogramów ustalonych przez: Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach dla dyspozytorów Straży Pożarnej, Komendanta Straży Miejskiej w Tychach dla dyspozytorów Straży Miejskiej oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy dla pracowników oddelegowanych z Urzędu Miasta do pracy na stanowisku dyspozytorskim służby operacyjnej miasta a także służby stałego dyżuru.
• Pracę Centrum organizuje kierownik TCB-CZK a nadzoruje z upoważnienia Prezydenta Miasta Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy.
Stopnie Reagowania :
• I stopień – POZIOM NORMALNY – bieżąca obsługa przez Dyżurnych Operacyjnych zdarzeń, z wezwań alarmowych 112, 998, 986, monitoringu wizyjnego miasta , monitoringu pożarowego i Stanowiska Zarządzania Kryzysowego,
• II stopień - POZIOM ZAGROŻENIA - dotyczy zdarzeń wymagających koordynacji odpowiednio przez Nieetatowego Kierownika „Centrum”, Komendanta lub jednego z Zastępców Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
• III stopień - POZIOM KRYZYSOWY - dotyczy zdarzeń których charakter, po analizie przeprowadzonych przez Zastępców Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wymaga uruchomienia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego , przejęcia kierowania przez Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – strefa stanu klęski żywiołowej
• wykonywanie zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa - stały dyżur

Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tychach zostało powołane na podstawie:
Zarządzenia nr 0151/338/08 Prezydenta miasta Tychy z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Planu Reagowania Kryzysowego miasta Tychy
Zarządzenia nr 0151/32/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w mieście Tychy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Powrót do strony głównej "Bezpieczeństwo"

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×