Miasto

25 listopada 2019, 11:32:8

Urząd Miasta Tychy ogłasza nabór wniosków na termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych (ocieplenie ścian, dachów, stropodachów lub wymianę okien).

Budynek po termomodernizacji

Wnioski będzie można składać będzie 4, 6, 11 i 13 grudnia 2019r. w Punkcie Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Nabór wniosków dotyczyć będzie inwestycji, które realizowane będą w latach 2020 i 2021.

Punkt Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji mieści się przy ul. Barona 30,  I piętro, pok. 216. POK czynny jest w środę:  9.00-18.00 i w piątek : 9.00-16.00.

Wniosek na termomodernizację budynku mieszkalnego dostępny jest:

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy : umtychy.pl/niskaemisja,

- na stronie internetowej Operatora : www.niskaemisja.ekoscan.pl

- w sekretariacie Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy, VIII piętro, pok. 803

- w POK PONE ul. Barona 30,I piętro, pok. 216.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (dostępny na stronie: https://ekw.ms.gov.pl ). W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej.
  2. Wypis z ewidencji budynku – w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku (wypis należy pobrać z Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tychy).
  3. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) zgodny z załącznikiem nr 3 do Regulaminu lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
  4.  Świadectwo emisyjno – energetyczne posiadanego źródła ciepła, wydane przez akredytowane laboratorium (dotyczy kotłów na paliwo stałe).

UWAGA:

  1. dofinansowanie do termomodernizacji budynku, będzie możliwe w przypadku, gdy wiek pieca/kotła na paliwo stałe nie będzie starszy niż 10 lat i będzie on posiadał certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytującej państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzający spełnienie wymogów 3, 4 lub 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN -EN 303-5:2012.
  2. Wnioski niezrealizowane w 2019r. pozostają bez rozpatrzenia. Mieszkańcy nadal zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na termomodernizację swoich budynków mieszkalnych są zobowiązani do złożenia nowego wniosku wraz z aktualnym odpisem księgi wieczystej.

Załączniki

W wakacje zostań żołnierzem

W wakacje zostań żołnierzem

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach w ramach wakacyjnej Kampanii ,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” zachęca wszystkich zainteresowanych służbą wojskową do odwiedzenia swojego promocyjnego stoiska 13 lipca i 16 sierpnia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany.

Psy ze „schroniska” w Radysach trafią do Tychów

Psy ze „schroniska” w Radysach trafią do Tychów

Od kilku dni media informują o skandalicznych warunkach, w jakich przebywały zwierzęta w zamkniętym już „schronisku” w Radysach. Chęć przyjęcia zwierząt zgłosiło także tyskie schronisko. Dziś rano stowarzyszenie „Pogotowie dla zwierząt”, poinformowało, że 10 psów trafi do Tychów już 3 lipca.

Trwają konsultacje

Trwają konsultacje

Od 15 czerwca do 30 września trwają konsultacje przygotowania projektu Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Program dla seniorów na najbliższe lata przyjęty

Program dla seniorów na najbliższe lata przyjęty

Na czerwcowej sesji (30.06) Rada Miasta Tychy przyjęła uchwałę dotyczącą Programu Polityki Senioralnej dla miasta Tychy na lata 2020 - 2027.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×