Miasto

4 października 2019, 13:9:1

Za nieco ponad tydzień będziemy wybierać 460 posłów i 100 senatorów. Prawo do głosowania ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Co trzeba wiedzieć, by móc zagłosować?

Budynek Urzędu Miasta Tychy - widok z drona

Do 7 października można złożyć wniosek o udostępnienie spisu wyborców np. w przypadku, gdy mamy wątpliwości czy znajdujemy się na liście wyborców. Do 8 października możemy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Dotyczy to osób, które np. nie posiadają stałego zameldowania lub są zameldowane czasowo na terenie miasta, a będą przebywać w Tychach w dniu wyborów.

- Jeśli chcesz zagłosować w Tychach, a jesteś tutaj zameldowany jedynie na pobyt czasowy, musisz dopisać się do spisu wyborców. Wiele osób o tym zapomina i zakłada, że sam fakt zamieszkania upoważnia ich do głosowania w danym mieście. Tak nie jest. Aby nie mając stałego meldunku móc wziąć udział w wyborach, wystarczy złożyć wniosek zawierający dane osobowe oraz adres, pod którym wyborca będzie przebywać w Tychach w dniu głosowania - mówi Piotr Solik z UM Tychy.

Do 11 października w godzinach pracy Urzędu Miasta można otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Powinien je mieć każdy, kto chce oddać głos np. w innym mieście czy kraju. - Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu możesz otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą - mówi Ewa Grudniok z UM Tychy.

Urząd Miasta w Tychach wyjątkowo będzie czynny w sobotę, 5 października w godzinach 9.00-13.00. W tym dniu w Biurze Obsługi Klienta będzie możliwość pobrania zaświadczenia o prawie do głosownia oraz dopisania się do spisu wyborców. Na chwilę obecną w tyskim magistracie wydano 470 zaświadczeń o prawie do głosowania. - Zaświadczenie o prawie do głosowania można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika – dodaje Piotr Solik.

W Tychach głosujemy w 66 obwodach, w tym 63 stale i 3 odrębne. Głosowanie trwa od godz. 7.00 do 21.00. Informacje dotyczące m.in. adresu siedziby komisji, oznaczenia, które lokal jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, oraz wskazania nazwy ulic wraz z przypisanymi komisjami można znaleźć pod linkiem: https://bip.umtychy.pl/wybory/171/1/3591 .

Wzmocnienie MŚP w czasie COVID-19

Wzmocnienie MŚP w czasie COVID-19

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach zapraszają przedsiębiorców na spotkanie on-line „Wzmocnienie MŚP w czasie COVID-19”.

Otwarcie szkół w Tychach od 1 czerwca

Otwarcie szkół w Tychach od 1 czerwca

W poniedziałek, 1 czerwca w Tychach zostaną uruchomione klasy I-III w szkołach podstawowych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze). Będą odbywały się także konsultacje dla pozostałych uczniów zarówno szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych.

Renowacja zabytkowego krzyża

Renowacja zabytkowego krzyża

W środę, 27 maja został zdemontowany zabytkowy krzyż znajdujący się przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach. Pochodzący z 1876 roku krzyż jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Prezydent Tychów z absolutorium za 2019 rok

Prezydent Tychów z absolutorium za 2019 rok

Na wczorajszej (28 maja) sesji Rady Miasta Tychy radni większością głosów (17 za, 8 radnych wstrzymało się od głosu) przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Radni udzielili także absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×