Miasto

20 października 2021, 13:58:37

Od 8 listopada 2021 r. Polacy, którzy ukończyli 12 lat, będą mogli składać wnioski o wydanie dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną – odciskami palców.

Urząd Miasta Tychy - widok z góry

Będą one zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu.

Minister Cyfryzacji ogłosił w Dzienniku Ustaw komunikat o wdrożeniu z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Od 8 listopada 2021 r. Polacy, którzy ukończyli 12 lat, będą mogli składać wnioski o wydanie dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną – odciskami palców. Będą one zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu. Dodatkowo do warstwy graficznej dowodu powróci odwzorowanie cyfrowe podpisu posiadacza. Będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego. Nie zmienią się natomiast wymagania dotyczące fotografii.

Fotografia musi być wykonana w odpowiedni sposób:

 • na jednolitym, jasnym tle, z równomiernym oświetleniem i dobrą ostrością
 • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • z twarzą na wprost z zachowaniem symetrii w pionie, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami lub oprawką okularów, patrzącymi na wprost – brwi, oczy i źrenice widoczne
 • z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (bez uśmiechu)
 • odwzorowująca naturalny kolor skóry
 • obejmująca Twój wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 • musi być kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm
 • nie może być starsza niż 6 miesięcy!

W przypadku wniosku elektronicznego dla dziecka do 12 roku życia, dodatkowo fotografia musi być w formie pliku o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm. Nie może to być skan fotografii. 

Wymóg osobistego stawiennictwa

Od 2 sierpnia 2021 r. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistej wizyty w urzędzie miasta. Od 8 listopada 2021 r. osoba, która ukończyła 12 rok życia będzie zobowiązana do złożenia odcisków palców oraz własnoręcznego czytelnego podpisu. W wyjątkowych przypadkach podyktowanych względami medycznymi, urzędnik będzie mógł zwolnić z obowiązku złożenia podpisu lub odcisków palców. Czynność odbioru nowego dowodu również będzie wymagała osobistego stawiennictwa w urzędzie. Przy odbiorze dowodu nastąpi weryfikacja odcisków palców zawartych w warstwie elektronicznej dowodu.

Wnioski dla dzieci do 12 roku życia będzie można składać w urzędzie lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem usługi na stronie www.gov.pl. Wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty osoby składającej wniosek (rodzic, opiekun wyznaczony przez sąd lub kurator).

Szczegółowe wytyczne dot. procedury ubiegania się o nowy dowód osobisty będą dostępne na stronie bip.umtychy.pl w zakładce „sprawy/wyszukiwanie spraw” po wdrożeniu zmian.

Terminy ważności nowych dowodów

Zmienią się także terminy ważności nowych dowodów w zależności od wieku posiadacza tego dokumentu: dowody wydawane osobom, które nie ukończyły 12 roku życia będą ważne 5 lat od daty wydania. Dowody wydawane osobom, które ukończyły 12 rok życia – 10 lat. W przypadku chwilowego braku możliwości pobrania odcisków palców, dowód będzie wydawany na okres 12 miesięcy.

Mobilna stacja urzędnika

W przypadku osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych, które nie mogą dotrzeć do Urzędu, zostanie wdrożone nowe rozwiązanie – mobilna stacja urzędnika. Przedstawiciel Urzędu – po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku - uda się do miejsca pobytu obywatela i wszystkie formalności związane z dowodem osobistym zostaną załatwione bez wychodzenia z domu.

Skąd wynikają te zmiany

Wdrożenie zmian podyktowane jest przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się. 

Ważność dotychczasowych dowodów

Dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymieniać ich na nowe.


Nowy e-dowód, tak jak dotychczas, będzie zawierał certyfikaty:

 • Certyfikat potwierdzenia obecności – znajduje się w każdym dowodzie; nie wymaga kodu PIN.
 • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – znajduje się w dowodzie każdej osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Wymaga 4-cyfrowego kodu PIN (tzw. PIN 1).
 • Certyfikat podpisu osobistego (nie jest obowiązkowy) – za zgodą posiadacza dowodu, umieszczany jest w dokumencie osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w dowodach osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, jeśli zgodę wyrazi rodzic, opiekun lub kurator. Nowością w przypadku tego certyfikatu jest to, że osoba która składa wniosek o wydanie dowodu nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin – samodzielnie (bez rodzica) może wyrazić zgodę na ten certyfikat. Użycie certyfikatu podpisu osobistego wymaga 6-cyfrowego kodu PIN (tzw. PIN 2).

W e-dowodzie jest również przestrzeń na zamieszczenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego – zaimplementowanie tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. 

Kody PIN1 i PIN 2 ustala się w urzędzie miasta przy odbiorze nowego dowodu, albo później -
w dowolnym momencie w okresie ważności e-dowodu, w dowolnym urzędzie miasta/gminy na terenie całego kraju.

Do e-dowodów wydawane są koperty zawierające kod PUK. Jest to kod, który służy do zmiany ustalonych kodów PIN oraz do odblokowania certyfikatów. Po trzykrotnym błędnym wpisaniu kodu PIN certyfikat w dowodzie zostaje zablokowany. Aby go odblokować, należy podać kod PUK.

Do użycia ww. certyfikatów niezbędne jest posiadanie czytnika do e-dowodów lub aplikacji eDO APP. Więcej szczegółów na stronie www.edoapp.pl.

Wracają sezonowe lodowiska

Wracają sezonowe lodowiska

4 grudnia roku o 8:00 uruchomione zostaną bezpłatne ogólnodostępne lodowiska sezonowe w Tychach. W tym roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany oraz przy ulicy Brzozowej.

Ruszają prace nad Strategią Rozwoju Miasta Tychy 2030+

Ruszają prace nad Strategią Rozwoju Miasta Tychy 2030+

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Miasta Tychy 2030+ urząd miasta zachęca tyszan do aktywnego udziału w tworzeniu nowego dokumentu strategicznego. Od 18 listopada do 3 grudnia mieszkańcy mogą wypełnić anonimową ankietę.

Labratorium AI z Gigantami Programowania

Labratorium AI z Gigantami Programowania

Wystartowała rejestracja na „Szkołę z Gigantami – Laboratorium AI”. To właśnie Sztuczna Inteligencja jest tematem przewodnim czwartej już edycji ogólnopolskich bezpłatnych webinarów z programowania oraz matematyki dla dzieci i młodzieży.

Tyski Społecznik Roku 2021

Tyski Społecznik Roku 2021

1 grudnia podczas gali zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej wręczono nagrody Tyski Społecznik Roku 2021.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×