1 kwietnia 2020, 11:23:45

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11, obejmująca:
⦁ docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS grubości 15 cm,
⦁ docieplenie ścian piwnicznych i fundamentowych oraz cokołu polistyrenem ekstrudowanym XPS grubości 12 cm,
⦁ wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku,
⦁ docieplenie stropodachu wełną mineralną grubości 25 cm (stropodach wentylowany) oraz styropapą grubości 25 cm (stropodach pełny),
⦁ wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej,
⦁ wykonanie wentylacji mechanicznej z podgrzewem powietrza i odzyskiem ciepła w piwnicach,
⦁ wymianę instalacji elektrycznych i odgromowych,
⦁ wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED,
⦁ roboty remontowo-modernizacyjne,
⦁ zagospodarowanie terenu.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi roczna redukcja CO2 o 177,09 t, a PM10 o 0,016 t.

Termin realizacji: do 2021 r.

Koszt całkowity: 3 025 403,56 PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 2 326 817,82 PLN

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×