1 kwietnia 2020, 11:16:36

Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17, obejmująca:
⦁ docieplenie ścian zewnętrznych,
⦁ izolację i docieplenie ścian piwnicznych oraz fundamentowych,
⦁ docieplenie stropodachu,
⦁ odtworzenie instalacji odgromowej budynku,
⦁ wymianę instalacji c.o. i grzejników wraz z robotami odtworzeniowymi malarskimi i posadzkarskimi,
⦁ modernizację węzła cieplnego wraz z pomieszczeniem,
⦁ wymianę opraw oświetleniowych na LED w części dydaktyczno-sportowej oraz oświetlenia zewnętrznego,
⦁ montaż wentylacji mechanicznej (sala gimnastyczna, kuchnia, pomieszczenie węzła cieplnego),
⦁ wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz parapetów,
⦁ przebudowę i montaż zadaszeń nad wejściami do budynku.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi roczna redukcja emisji CO2 o 235,37 t/rok, a PM10 o 1,40248 t/rok.

Termin realizacji: do 2021 r.

Koszt całkowity: 3 813 718,36 PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 2 302 500,57 PLN

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×