Miasto

14 stycznia 2021, 16:29:12

W III edycji konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej miasto Tychy w kategorii: „społecznie odpowiedzialny samorząd” znalazło się w grupie 13 polskich miast, którym przyznano znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.

Widok na urząd miasta Tychy z drona.

Laureatami konkursu w kategorii „społecznie odpowiedzialny samorząd” zostały Miasto Gorlice, Powiat Łęczyński oraz Gmina Zbójno. Samorządy którym przyznano certyfikaty to oprócz Tychów: Częstochowa, Rybnik, Gliwice, Łomża, Wałbrzych, Czersk, Sosnowiec, Unisław, Iwanowice, Olsztynek, Sędziszów, Przemęt oraz powiat Święcki.

W formularzu konkursowym każda z gmin musiała odpowiedzieć na pytania dot. m.in. kondycji sektora ekonomii społecznej w mieście, działań w ramach budżetu obywatelskiego oraz zamówień publicznych z zastosowaniem klauzur społecznych. - Tychy od wielu lat wspierają działalność z zakresu ekonomii społecznej. Z powodzeniem działa u nas Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez fundację Internationaler Bund Polska oraz Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Caritas. Ponadto, na co dzień, ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, którym kieruje Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej – mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych. 

W ciągu roku miasto wspiera i aktywnie uczestniczy w wydarzeniach m.in. NGO Cafe (spotkaniach dla tyskich podmiotów ekonomii społecznej, służące ich sieciowaniu i rozwojowi w kierunku ekonomizacji) oraz w śniadaniach biznesowych (spotkaniach dla tyskich przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów z ich otoczenia, spotkaniach poświęconych promocji PES i ich usług w lokalnym środowisku).

Od 2018 roku, urząd miasta zleca realizację zadania publicznego pod nazwą "Współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego". To konferencja połączona z targami podmiotów ekonomii społecznej.

- Podczas tych konferencji tematami przewodnimi są m.in. społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne, oraz współpraca JST z ES, a celem konferencji jest promocja sektora ES,  produktów i usług oraz współpracy międzysektorowej. Pomimo, tego iż jest to zadanie zlecone, miasto Tychy aktywnie pomaga i współorganizuje wydarzenie. Aktualnie jesteśmy na etapie prowadzenia ustaleń i zmian formuły ze względu na epidemię. Liczymy na równie udaną współpracę, ponieważ na to wydarzenie co roku zapraszani są przedstawiciele 3 sektorów - mówi Iwona Bińkowska – naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w UM Tychy. Realizatorem konferencji jest od dwóch lat Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W Tychach od 2015 roku realizowany jest także Budżet Obywatelski. W ramach wszystkich edycji BO odbywają się spotkania z mieszkańcami, konsultacje społeczne i warsztaty. Mieszkańcy miasta każdego roku mają do wydania w ramach tego projektu 5 milionów złotych.

Od 2018 roku działa Młodzieżowy Budżet Obywatelski, realizowany w szkołach ponadpodstawowych. Uczniowie każdej szkoły mają możliwość na swój projekt uzyskać dofinansowanie w kwocie do 10 tys. zł. W ramach tyskiego Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku zrealizowano 9 bardzo ciekawych projektów. Z inicjatywy młodzieży powstały m.in. miejsca relaksu i wypoczynku, zakupiono gry planszowe, doposażono siłownie i kawiarenki. Kwota wydzielona z budżetu miasta Tychy na rok 2019 wynosiła 90 tysięcy złotych i została podzielona w równych częściach (tj. po 10 tys. zł) pomiędzy szkoły ponadpodstawowe.

Rusza projekt "Model rehabilitacja kompleksowa"

Rusza projekt "Model rehabilitacja kompleksowa"

Rusza projekt PFRON mający na celu kompleksową rehabilitację i aktywizację zawodową osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia.

Nowy radny w Tychach

Nowy radny w Tychach

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta ślubowanie złożył nowy radny - Ali Nurbagandow. Zastąpił on radną Magdalenę Łukę, która złożyła mandat w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku naczelnika Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tychy.

Nowa dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

Nowa dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

Od czwartku, 25 lutego br. funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach pełni Iwona Rogalska. Zastąpiła na tym stanowisku Mariannę Feith, która przeszła na emeryturę.

Ostrzeżenie przed wchodzeniem na pokrywę lodową na zbiornikach wodnych

Ostrzeżenie przed wchodzeniem na pokrywę lodową na zbiornikach wodnych

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ostrzega przed wchodzeniem na zamarznięte akweny. Pokrywa lodowa utrzymująca się na zbiornikach wodnych jest bardzo słaba.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×