Miasto

28 kwietnia 2020, 15:10:44

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach do tej pory wpłynęło prawie 2000 wniosków o pożyczkę, 115 wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników i 153 wnioski na pokrycie bieżącej działalności gospodarczej. 

Ludzie przy laptopie

Od 1 kwietnia Powiatowy Urząd Pracy w Tychach realizuje zadania związane z wprowadzeniem nadzwyczajnych instrumentów dla przedsiębiorców, którzy w wyniku działania COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie kosztów bieżącej działalności gospodarczej oraz instrumentów wsparcia uzależnionych od spadku obrotów gospodarczych: dofinansowania do wynagrodzenia pracowników, dofinansowania do wynagrodzenia pracowników dla organizacji pozarządowych czy pokrycia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samo zatrudnionych.

Do 28 kwietnia 2020r. wpłynęło blisko2000 wniosków o pożyczkę, 115 wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników i 153 wnioski na pokrycie bieżącej działalności gospodarczej. 

Nabór wniosków o pożyczkę trwa od 2 kwietnia do wyczerpania środków finansowych czyli ponad 13 milionów 690 tys. złotych.    

- Pożyczkę w wysokości 5000 zł wypłaciliśmy do tej pory ponad 300 przedsiębiorcom. Przedsiębiorca, który otrzymał pożyczkę, może ubiegać się o jej umorzenie pod warunkiem utrzymania działalności przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki oraz złożeniu wniosku o umorzenie w ciągu 14 dni od dnia spełnienia powyższego warunku. Może także ubiegać się jednocześnie o wsparcie w ZUS, musi jednak pamiętać, aby środki finansowe pochodzące z różnych źródeł nie były przeznaczane na te same wydatki – wyjaśnia Katarzyna Ptak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

Nabór wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników dla organizacji pozarządowych oraz na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samo zatrudnionych na chwilę obecną został zakończony. Kolejne nabory będą ogłoszone w drugiej połowie maja.

O dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników mogą starać się zarówno mikro, małe jak i średnie przedsiębiorstwa. Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika jest uzależniona jest od spadku obrotów gospodarczych. W przypadku spadku obrotów, o co najmniej:

30% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 300 zł + składki na US

50% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 820 zł + składki na US

80% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 340 zł + składki na US

Podobna zasada dotyczy dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych.  W przypadku spadku obrotów, o co najmniej:

30% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 300 zł

50% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 820 zł

80% - maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 340 zł

- Istotne jest to, że przedsiębiorca, który przewiduje w kolejnych miesiącach dalszy spadek obrotów, może składać wniosek w każdym następnym miesiącu, jednak przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Przedsiębiorca może ubiegać się jednocześnie o wsparcie w ZUS. W tym przypadku kwota dofinansowania będzie pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne – mówi dyrektor Katarzyna Ptak.

Wnioski można składać elektronicznie  poprzez stronę https://tychy.praca.gov.pl/, można je także przesłać pocztą lub dostarczyć do skrzynki podawczej znajdującej się na terenie urzędu pracy.

- Prosimy rzetelnie i dokładnie wypełniać wnioski oraz  załączać wszystkie niezbędne dokumenty. Prawie 90% złożonych wniosków jest niekompletna i zawiera błędy. Taki wniosek musi być wyjaśniony z wnioskodawcą, odpowiednio uzupełniony i poprawiony, co znacznie opóźnia przekazanie dokumentów celem wypłaty należnych środków finansowych – apeluje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej PUP Tychy oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W wakacje zostań żołnierzem

W wakacje zostań żołnierzem

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach w ramach wakacyjnej Kampanii ,,Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” zachęca wszystkich zainteresowanych służbą wojskową do odwiedzenia swojego promocyjnego stoiska 13 lipca i 16 sierpnia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany.

Psy ze „schroniska” w Radysach trafią do Tychów

Psy ze „schroniska” w Radysach trafią do Tychów

Od kilku dni media informują o skandalicznych warunkach, w jakich przebywały zwierzęta w zamkniętym już „schronisku” w Radysach. Chęć przyjęcia zwierząt zgłosiło także tyskie schronisko. Dziś rano stowarzyszenie „Pogotowie dla zwierząt”, poinformowało, że 10 psów trafi do Tychów już 3 lipca.

Trwają konsultacje

Trwają konsultacje

Od 15 czerwca do 30 września trwają konsultacje przygotowania projektu Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Program dla seniorów na najbliższe lata przyjęty

Program dla seniorów na najbliższe lata przyjęty

Na czerwcowej sesji (30.06) Rada Miasta Tychy przyjęła uchwałę dotyczącą Programu Polityki Senioralnej dla miasta Tychy na lata 2020 - 2027.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×