Miasto

31 marca 2020, 9:39:49

W czterech tyskich szkołach podstawowych zostaną wkrótce wykonane prace termomodernizacyjne.

plac zabaw Autor: Michał Janusiński

Łączny koszt gruntownego remontu placówek to ponad 14 milionów złotych. W ciągu ostatnichlat podobne prace przeprowadzono w 11 innych placówkach oświatowych na łączną kwotę ponad 46 milionów złotych.

W Szkole Podstawowej  nr 11 przy ul Skłodowskiej zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych, fundamentowych,   stropodachów oraz  wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. - Zostanie także wykonana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w piwnicach. Stare oprawy oświetleniowe zastąpią energooszczędne oprawy typu LED. Szacujemy, że po zakończeniu inwestycji uda się zredukować roczną emisję   CO2 o 177,09 ton  mówi Jan Cofała, naczelnik wydziału Innowacji i Inwestycji Urzędu Miasta Tychy. Całkowity koszt inwestycji w SP nr 11 to ponad 3 mln złotych (wkład własny gminy wynosi 1,1 mln złotych).

Z kolei termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Begonii obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i fundamentowych, a także docieplenie stropodachów, wymianę instalacji C.O. i grzejników, modernizację węzła cieplnego, przebudowę i montaż zadaszeń nad wejściami do budynku, wymianę opraw oświetleniowych na oświetlenie LED w części dydaktyczno – sportowej oraz oświetlenia zewnętrznego.  Prace w SP 17 mają kosztować blisko 2,5 miliona złotych (wkład własny: 338,6 tys. złotych).

Trzecią z termomodernizowanych szkół będzie Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul Czarnieckiego w Tychach. W obiekcie tym zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i fundamentowych, a także strychu i sufitu piwnic. Wymieniona zostanie także instalacja C.O,  wraz z grzejnikami oraz instalacja wodno-kanalizacyjna. - Na sali gimnastycznej wykonana zostanie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Wybudowana zostanie także winda dla uczniów niepełnosprawnych, a teren przy szkole zostanie zagospodarowany, wykonane zostaną także chodniki – dodaje naczelnik Cofała. Całkowity koszt tej wykonania prac w tej placówce to blisko 4 miliony złotych, wkład własny gminy wynosi 313 tys. złotych.

Ostatnią z termomodernizowanych szkół będzie Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul Tołstoja. W budynku zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnicznych i fundamentowych oraz stropodachów. W piwnicy i części sportowej wymieniona zostanie stolarka okienna. Pojawi się m.in. nowa instalacja centralnego ogrzewania. Szacuje się, że w wyniku realizacji inwestycji nastąpi roczna redukcja CO2 o 432,23t. Prace mają kosztować w sumie  ponad  4,6 miliona złotych ( wkład własny to 640 tysięcy).

Projekty termomodernizacji tych szkół są już gotowe, zabezpieczono w budżecie gminy także środki na ten cel. Trwają obecnie przygotowania do przetargu na wykonanie prac, które zgodnie z założeniem we wszystkich obiektach potrwają do końca 2021 roku.

W sumie w ramach  RPO na lata 2014- 2020 na termomodernizację placówek oświatowych w mieście (ZS 1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, 2 LO, ZS z Oddziałami integracyjnymi, SP 1, SP 7, SP 11, SP 17, przedszkola nr 10, 11,12, 17, 26) przeznaczono ponad 60 milinów złotych. W kolejnych latach (w ramach nowej perspektywy) miasto Tychy chce wykonać termomodernizację w pięciu kolejnych obiektach. Po zakończeniu tych prac wszystkie placówki oświatowe w Tychach będą po gruntownej modernizacji. Efekt tych prac to korzyści finansowe (obniżenie kosztów bieżącego utrzymania) , ale także środowiskowe, które odgrywają ważną rolę w poprawie jakości powietrza i zapobieganiu niskiej emisji.

Renowacja zabytkowego krzyża

Renowacja zabytkowego krzyża

W środę, 27 maja został zdemontowany zabytkowy krzyż znajdujący się przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach. Pochodzący z 1876 roku krzyż jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Pierwsza w historii miasta zdalna sesja Rady Miasta Tychy

Pierwsza w historii miasta zdalna sesja Rady Miasta Tychy

30 kwietnia odbędzie się pierwsza w historii miejscowego samorządu zdalna sesja Rady Miasta Tychy.

Prezydent Tychów z absolutorium za 2019 rok

Prezydent Tychów z absolutorium za 2019 rok

Na wczorajszej (28 maja) sesji Rady Miasta Tychy radni większością głosów (17 za, 8 radnych wstrzymało się od głosu) przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Radni udzielili także absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Raport o stanie gminy miasta Tychy

Raport o stanie gminy miasta Tychy

28 maja, na sesji Rady Miasta Tychy, Andrzej Dziuba – prezydent Tychów przedstawił coroczny „Raport o stanie miasta”. Raport to źródło wiedzy o Tychach i zmianach, jakie zaszły w naszym mieście w 2019 roku.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×