Miasto

17 marca 2020, 14:51:55

Chcesz i możesz pomagać osobom starszym, samotnym, przewlekle chorym, zajmującym się osobami z niepełnosprawnościami? Zostań wolontariuszem.

jasna plansza z ikoną dłoni i napisem "zostań wolontariuszem"

Pomoc będzie polegała między innymi na:

 • dostarczaniu gotowych posiłków
 • zrobieniu zakupów spożywczych
 • wykupieniu leków w aptece
 • wyprowadzaniu psów.

Jeśli chcesz pomóc - zgłoś się już dziś! Wypełnij formularz

Ochrona Danych Osobowych

ZASADNICZA TREŚĆ WSPÓLNYCH UZGODNIEŃ DOKONANYCH POMIĘDZY WSPÓŁADMINISTRATORAMI

Z uwagi na wspólne ustalanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej nazywanego "RODO"), zawarliśmy stosowną umowę współadministrowania danymi osobowymi koniecznymi do przetwarzania dla realizacji wspomnianych powyżej celów.
Każdy ze Współadministratorów w związku z realizacją umowy współadministrowania dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych. Zadania ciążące na Współadministratorach na podstawie RODO dzielimy między sobą w sposób wyraźny, szczegółowo określony w umowie współadministrowania.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielenie pomocy i wsparcia osobom tego wymagającym z uwagi na obowiązujący stan epidemii / zagrożenia epidemicznego, w szczególności osób samotnych, starszych lub potrzebujących, które ze względu na ryzyko związane z zakażeniem nie opuszczają domu i które zgłoszą potrzebę skorzystania ze wsparcia do któregoś ze Współadministratorów.
Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

PREZYDENT MIASTA TYCHY oraz MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH

Współadministratorzy wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi w następujących celach:

 • udzielenia pomocy potrzebującym w stanie epidemii/zagrożenia epidemicznego;
 • realizacji zawartych porozumień;
 • realizacji obowiązków ustawowych i innych zobowiązań prawnych.

Współadministratorzy dokonują ww. przetwarzania danych osobowych w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • w zakresie szczególnych kategorii danych, w tym danych o stanie zdrowie, w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT, księgowi oraz inne podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

Planujemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, tj. do czasu zakończenia trwania stanu epidemii / zagrożenia epidemicznego. Z zastrzeżeniem, że dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz szereg praw:

 • dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ponadto, w zakresie przetwarzania odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO masz prawo również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prowadzonego przez Współadministratorów.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie skutkuje brakiem możliwości podjęcia współpracy jako wolontariusz.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w ramach konstrukcji współadministrowania informujemy również, że:

 • Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO;
 • Współadministratorzy przechowują wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności;
 • Współadministratorzy nie przekazują Twoich danych osobowych poza teren EOG;
 • Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie dla osób, którym dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów.
 • Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez
 • Współadministratora oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator Wykonawczy oraz Współadministratorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają.
 • Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, a w szczególności wymogów z art. 28 RODO.

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z każdym ze Współadministratorów, jak również w szczególności z każdym z Inspektorów Ochrony Danych powołanych powołanym przez każdego ze Współadministratorów. W pierwszej kolejności możesz jednakże kontaktować się ze szczególnie wyznaczonym punktem kontaktowym odpowiedzialnym za udzielania informacji i kontakt w sprawach związanych z opisywanym przetwarzaniem danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie opisanych poniżej celów i na opisanych poniżej podstawach prawnych jest Prezydent Miasta Tychy.
 • Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępnione wydziałom Urzędu i jednostkom Miasta, w ramach realizacji zadań z obszaru pomocy społecznej i ochrony zdrowia, związanych ze wsparciem osób potrzebującym, z uwagi na obowiązujący stan epidemii / zagrożenia epidemicznego, w szczególności osób samotnych, starszych lub potrzebujących, które ze względu na ryzyko związane z zakażeniem nie opuszczają domu.
 • Administrator wyznaczył Inspektorów Ochrony Danych, z którymi kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail:
  • iod@umtychy.pl
 • Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, który jest odpowiedzialny za udzielanie informacji i kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z punktem kontaktowym można skontaktować się poprzez:
  a) telefon: 327763459
  b) e-mail: ngo@umtychy.pl
 • Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego Porozumienia oraz z uwagi na realizowanie zadań w interesie publicznym w celu udzielenia pomocy potrzebującym w stanie zagrożenia epidemicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO, a w zakresie szczególnych kategorii danych, dot. danych o zdrowiu wolontariusza, ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a w szczególności do końca trwania stanu epidemii / stanu zagrożenia epidemiologicznego. Z zastrzeżeniem, że dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Ponadto, w zakresie przetwarzania odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podanie skutkuje brakiem możliwości podjęcia współpracy jako wolontariusz.

Koronawirus - aktualne informacje z miasta

Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie w Tychach

Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie w Tychach

Miasto Tychy realizuje program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie. Z bezpłatnych szczepionek skorzystać mogą mieszkańcy Tychów powyżej 65 roku życia, którzy są przewlekle chorzy i/lub o niskich dochodach.

Zmiany organizacji ruchu na ul. Dzwonkowej

Zmiany organizacji ruchu na ul. Dzwonkowej

Od poniedziałku - 28.09 przebudowa ulicy Dzwonkowej wkracza w kolejny etap - oznacza to zmiany w organizacji ruchu. Dotyczą one zarówno kierowców, jak i osób korzystających z komunikacji miejskiej.

Kręć kilometry i walcz o nagrody!

Kręć kilometry i walcz o nagrody!

Lubisz rowerowe wyprawy? Jeździsz na rowerze dla zdrowia lub traktujesz go jako główny środek transportu? Kręć kilometry w walce o tytuł Rowerowej Stolicy Polski i wygraj jedną z trzech głównych nagród!

Nowy parking Park & Ride powstanie w Tychach

Nowy parking Park & Ride powstanie w Tychach

Parking wielopoziomowy Park&Ride oraz Bike&Ride powstanie u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji w Tychach. Urząd Miasta Tychy otrzymał właśnie informację o przyznaniu 11,5 milionów złotych dofinansowania na realizację tej szacowanej na 14,9 miliona złotych inwestycji.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×