24 kwietnia 2018, 12:55:27

Nowa ustawa promuje segregację śmieci, czyli selektywną zbiórkę odpadów

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca obowiązek selektywnego zbierania odpadów. W przypadku naruszenia tego obowiązku, firma wywożąca odpady przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym gminę. Za niesegregowane odpady obowiązywać będzie wyższa stawka opłaty. Selektywne zbieranie odpadów oznacza gromadzenie ich wyróżnionych grup w oddzielnych pojemnikach lub workach. W zależności od rodzaju zabudowy, w której mieszkamy, odpady gromadzimy w pojemnikach znajdujących się przy osiedlowych śmietnikach (zabudowa wielorodzinna), bądź w workach foliowych przeznaczonych do tego celu (zabudowa jednorodzinna).
Zgodnie z przyjętym w Tychach systemem segregacji selektywnie zbierane są następujące frakcje:

PAPIER I TEKTURA – gromadzone w NIEBIESKIM pojemniku lub worku.

WRZUCAMY: gazety, książki, zeszyty, prospekty, ulotki, torby papierowe, kartonowe pudełka, itp.

NIE WRZUCAMY: zabrudzonego lub tłustego papieru, kalki, folii, torebek plastikowych, opakowań po napojach bądź mleku ( tzw. TETRAPAK).

TWORZYWA SZTUCZNE - gromadzone w ŻÓŁTYM pojemniku lub worku.

WRZUCAMY: plastikowe butelki, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po mleku i sokach (TETRAPAK), po produktach spożywczych i kosmetykach, folie, puszki po napojach i artykułach spożywczych, metal, złom i inne o takich samych właściwościach.

NIE WRZUCAMY: PVC, opakowań zawierających resztki produktów spożywczych.

SZKŁO – gromadzone w ZIELONYM pojemniku lub worku.

WRZUCAMY: szklane butelki (białe i kolorowe), słoiki i inne opakowania szklane.

NIE WRZUCAMY: opakowań po lekach, termometrów, strzykawek, szkła okiennego, ceramiki, porcelany, żarówek, luster, kryształów, itp.

POPIÓŁ Z PALENISK DOMOWYCH – gromadzony w CZARNYM pojemniku lub SZARYM worku – dotyczy TYLKO zabudowy jednorodzinnej.

Odpady, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu oraz odpady niebezpieczne można składować w utworzonych przez miasto Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK odbierają od mieszkańców odpady nieodpłatnie. W Tychach funkcjonują trzy takie punkty. Można w nich zostawić m.in.: papier i tekturę, metal i złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe. Odpady komunalne zmieszane, czyli te, które nie podlegają ponownemu przetworzeniu, należy składować jak dotychczas, w przydomowych lub osiedlowych śmietnikach.


Efektem zmian ma być zwiększenie odzysku surowców wtórnych i czystsze otoczenieDzięki nowemu systemowi, poziom odzysku surowców wtórnych zostaje dostosowany do poziomu w innych krajach unijnych. Innym spodziewanym rezultatem jest ograniczenie składowania odpadów na wysypiskach oraz zmniejszenie zjawiska pozbywania się odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany, np. przez podrzucanie ich do lasu czy palenie nimi w piecach.

Powrót na stronę ODPADY.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×