Miasto

30 czerwca 2017, 13:20:55

Na wczorajszej sesji (29.06.) Radni Rady Miasta Tychy udzielili absolutorium Andrzejowi Dziubie - Prezydentowi Miasta Tychy. 14 radnych było "za" (Klub Radnych Inicjatywa Tyska i PO), 10 "przeciw" (PiS i STMO).

sesja rady miasta

Prezydent Miasta podziękował po głosowaniu radnym za udzielone poparcie, a odnosząc się do słów radnych głosujących przeciwko udzieleniu absolutorium, podkreślił, że sztuka rządzenia polega na dokonywaniu wyborów, nie wszystko można zrobić od razu, nie na wszystko w ciągu jednego roku znajdą się środki.

29 czerwca Rada Miasta dokończyła przerwaną tydzień wcześniej sesję. Powodem przerwania obrad był brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie prezydentowi Andrzejowi Dziubie absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy. We wtorek opinia RIO dotarła do tyskiego ratusza.

- Opinia Izby do wniosku o udzielenie absolutorium jest negatywna, ale nie ze względów merytorycznych (wcześniej RIO pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie z wykonania budżetu), ale z przyczyn proceduralnych - informował na sesji przewodniczący Rady Miasta Maciej Gramatyka.

W 2016 r. dochody budżetu miasta wyniosły 696,4 mln zł, czyli o 15,3 mln zł więcej niż zaplanowano. Wydatki budżetu miasta z kolei 631,7 mln zł  tj. o 61,3 mln zł mniej niż zakładano. W związku z tym zamiast planowanego deficytu w kwocie 11,9 mln zł miasto zamknęło rok nadwyżką wynoszącą 64,8 mln zł.

- Niewykonanie planowanych wydatków, dotyczyło głównie niewykorzystanych środków  zaplanowanych na: odszkodowania za przejęte grunty (17,2 mln zł), środki na inwestycje, których kontynuacja nastąpi w tym roku (12,7 mln zł), z czego ponad 10 milionów z tej kwoty dotyczy głównie trzech zadań: budowy stadionu lekkoatletycznego, budowa strzelnicy golfowej oraz doposażenie Mediateki – mówi Urszula Dryka – skarbnik miasta.

W minionym roku najwięcej pieniędzy wydano na: oświatę i wychowanie (199 mln), pomoc społeczną (110,3 mln zł) oraz organizację transportu pasażerskiego (79,4 mln zł). Na poziomie 5% - 8% wydatków bieżących kształtują się wydatki na utrzymanie dróg, kulturę fizyczną wraz z kulturą i sztuką, gospodarkę komunalną i mieszkaniową oraz na administrację.

Wydatki majątkowe w 2016 roku zamknęły się kwotą 64 mln zł. Ich udział w stosunku do wydatków ogółem w 2016 roku wyniósł 10% co oznacza, że co dziesiąta złotówka wydatkowana w ubiegłym roku z budżetu miasta została przeznaczona na inwestycje.

- Spadek nakładów w stosunku do lat poprzednich wynika z braku realizacji w 2016 roku „dużych” projektów infrastrukturalnych współfinansowanych środkami unijnymi. W dalszym ciągu trwa procedura wdrażania nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 – nie zakończyła się ocena wielu złożonych wniosków, dopiero teraz ogłaszane są wyniki konkursów oraz podpisywane umowy o dofinansowanie – wyjaśnia Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

W roku 2016 indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia miasta nadal utrzymywał się na stosunkowo niskim poziomie. Jego maksymalna dopuszczalna wartość dla miasta Tychy wyniosła w 2016r. 11,9%. Natomiast osiągnięty wskaźnik wynikający ze spłacanych w danym roku pożyczek, kredytów oraz wykupionych obligacji wraz z odsetkami wyniósł 4,1%. To oznacza, że miasto mogłoby przeznaczyć na spłatę i obsługę zadłużenia kwotę niemalże 3-krotnie wyższą w dalszym ciągu mieszcząc się w ustawowych limitach. 

Nowy numer "Tyskiego Informatora Samorządowego"

Nowy numer "Tyskiego Informatora Samorządowego"

W najnowszym numerze "Tyskiego Informatora Samorządowego" można przeczytać m.in. o tym, co zrobić, by nie stać w kolejce w tyskim Urzędzie Miasta, a także o nietypowym coachingu dla gimnazjalistów.

Konsultacje społeczne - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w ZS nr 4 i ZS nr 7 w Tychach

Konsultacje społeczne - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej w ZS nr 4 i ZS nr 7 w Tychach

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących adaptacji pomieszczeń na warszaty i pracownie w ZS nr 4 oraz przebudowy i wyposażenia warsztatów w ZS nr 7 w Tychach.

Ostatnie dni składania wniosków

Ostatnie dni składania wniosków

Tylko do 19 lutego mieszkańcy mogą składać wnioski do budżetu partycypacyjnego Razem Tychy 2019. Jest 5 milionów złotych do wydania.

Nabór ofert wykonawców do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Nabór ofert wykonawców do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Trwa nabór ofert Wykonawców chcących świadczyć swoje usługi w ramach realizacji III etapu Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...