17 lutego 2017, 14:4:59


lub imię lub nazwisko właściciela
  • Wyszukiwarka obejmuje firmy wpisane do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Tychy.
  • Uzyskane wyniki wyszukiwania mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastąpić zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej w rozumieniu ustawowym.
Liczba znalezionych przedsiębiorstw dla podanych kryteriów: 37772

38384 - "KAC VEGAS" (DASZKIEWICZ ANETA)

Nazwa"KAC VEGAS"
Numer ewidencyjny38384
Adres siedzibyZGRZEBNIOKA 19, TYCHY 43-100
WłaścicieleDASZKIEWICZ ANETA
Miejsce wykonywania działalności
Przedmiot działalności
PKD47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Data rozpoczęcia działalności2012-03-01
Data wykreślenia z ewidencji:Nie ustawiony
Data zawieszenia działalnościNie ustawiony
Data wznowienia działalnościNie ustawiony

38610 - GABINET SKYLIGHT* MGR AGNIESZKA WOŹNIAK-HABRAJSKA (WOŹNIAK-HABRAJSKA AGNIESZKA)

NazwaGABINET SKYLIGHT* MGR AGNIESZKA WOŹNIAK-HABRAJSKA
Numer ewidencyjny38610
Adres siedzibyŻWAKOWSKA 15A, TYCHY 43-100
WłaścicieleWOŹNIAK-HABRAJSKA AGNIESZKA
Miejsce wykonywania działalności
Przedmiot działalności
PKD85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.D - Działalność paramedyczna
86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
Data rozpoczęcia działalności2012-02-01
Data wykreślenia z ewidencji:Nie ustawiony
Data zawieszenia działalnościNie ustawiony
Data wznowienia działalnościNie ustawiony

38400 - BRYAN (PIKOS GRZEGORZ)

NazwaBRYAN
Numer ewidencyjny38400
Adres siedzibyKATOWICKA 115, TYCHY 43-100
WłaścicielePIKOS GRZEGORZ
Miejsce wykonywania działalności
Przedmiot działalności
PKD46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
Data rozpoczęcia działalności2012-01-16
Data wykreślenia z ewidencji:Nie ustawiony
Data zawieszenia działalnościNie ustawiony
Data wznowienia działalnościNie ustawiony

38658 - SKLEP WĘDLINIARSKO GARMAŻERYJNY (GOJ BARTŁOMIEJ)

NazwaSKLEP WĘDLINIARSKO GARMAŻERYJNY
Numer ewidencyjny38658
Adres siedzibyHARCERSKA 28, TYCHY 43-100
WłaścicieleGOJ BARTŁOMIEJ
Miejsce wykonywania działalności,
Przedmiot działalności
PKD47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Data rozpoczęcia działalności2012-01-03
Data wykreślenia z ewidencji:Nie ustawiony
Data zawieszenia działalnościNie ustawiony
Data wznowienia działalnościNie ustawiony

38686 - BUTIK "U MONIKI" (NORAS MONIKA)

NazwaBUTIK "U MONIKI"
Numer ewidencyjny38686
Adres siedzibyPOZIOMKOWA - BUTIK , TYCHY 43-100
WłaścicieleNORAS MONIKA
Miejsce wykonywania działalności
Przedmiot działalności
PKD47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Data rozpoczęcia działalności2012-01-02
Data wykreślenia z ewidencji:Nie ustawiony
Data zawieszenia działalnościNie ustawiony
Data wznowienia działalnościNie ustawiony

38659 - FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "FENIKS" (KOBYLIŃSKI TOMASZ)

NazwaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "FENIKS"
Numer ewidencyjny38659
Adres siedzibyBOCHEŃSKIEGO 81, KATOWICE 40-847
WłaścicieleKOBYLIŃSKI TOMASZ
Miejsce wykonywania działalności,
Przedmiot działalności
PKD47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
Data rozpoczęcia działalności2012-01-02
Data wykreślenia z ewidencji:Nie ustawiony
Data zawieszenia działalnościNie ustawiony
Data wznowienia działalnościNie ustawiony

38629 - (BŁSZCZYK NATALIA)

Nazwa
Numer ewidencyjny38629
Adres siedzibyKOŁOBRZESKA 24, KATOWICE 40-718
WłaścicieleBŁSZCZYK NATALIA
Miejsce wykonywania działalności,
Przedmiot działalności
PKD45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
95.21.Z - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Data rozpoczęcia działalności2012-01-02
Data wykreślenia z ewidencji:Nie ustawiony
Data zawieszenia działalnościNie ustawiony
Data wznowienia działalnościNie ustawiony

38683 - DIALNET (ŚLIWA SZYMON)

NazwaDIALNET
Numer ewidencyjny38683
Adres siedzibyJARACZA 13/52, TYCHY 43-100
WłaścicieleŚLIWA SZYMON
Miejsce wykonywania działalności
Przedmiot działalności
PKD47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Data rozpoczęcia działalności2012-01-02
Data wykreślenia z ewidencji:Nie ustawiony
Data zawieszenia działalnościNie ustawiony
Data wznowienia działalnościNie ustawiony

38276 - F.H.U. "ANOWI" (LUTYŃSKA IWONA)

NazwaF.H.U. "ANOWI"
Numer ewidencyjny38276
Adres siedzibyEDUKACJI 48, TYCHY 43-100
WłaścicieleLUTYŃSKA IWONA
Miejsce wykonywania działalności,
Przedmiot działalności
PKD22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z - Malowanie i szklenie
43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
53.10.Z - Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska
64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z - Pozostałe sprzątanie
82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Data rozpoczęcia działalności2012-01-02
Data wykreślenia z ewidencji:2011-11-02
Data zawieszenia działalnościNie ustawiony
Data wznowienia działalnościNie ustawiony

38685 - PROFISAILING (PLEWNIA WOJCIECH)

NazwaPROFISAILING
Numer ewidencyjny38685
Adres siedzibyCZARNIECKIEGO 28/12B, TYCHY 43-100
WłaścicielePLEWNIA WOJCIECH
Miejsce wykonywania działalności
Przedmiot działalności
PKD50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski
52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski
52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
Data rozpoczęcia działalności2012-01-02
Data wykreślenia z ewidencji:Nie ustawiony
Data zawieszenia działalnościNie ustawiony
Data wznowienia działalnościNie ustawiony
  • Wyszukiwarka obejmuje firmy wpisane do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Tychy.
  • Uzyskane wyniki wyszukiwania mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastąpić zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej w rozumieniu ustawowym.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...