Sport

24 czerwca 2008, 12:58:50

Na wakacje, jak co roku, tyskie placówki oświatowe, kulturalne czy ośrodki sportowe przygotowały wiele atrakcyjnych zajęć dla dzieci.

Muzeum Miejskie w Tychach
    Muzeum Miejskie w Tychach przy ul. Katowickiej 9 zaprasza w następujących godzinach:
wtorek – 10.00 – 17.00
środa, czwartek, piątek – 10.00 – 18.00
sobota – 10.00 – 17.00
Na okres wakacji pracownicy Muzeum przygotowali następujące propozycje:

1. Wystawy
„Osiem wieków historii Tychów i dzielnic podmiejskich”

Ekspozycja przygotowana została na zakończenie Tyskiego Roku Historycznego, którego obchodów w 2007 roku Muzeum Miejskie w Tychach było inicjatorem. Na wystawie zaprezentowano dokumenty z pierwszymi zapiskami o miejscowościach tworzących dziś Tychy, plon wykopalisk archeologicznych w Cielmicach, różne obiekty, pamiątki, zdjęcia, dokumenty związane z nowszymi dziejami Tychów.
Wystawa potrwa do końca października 2008 roku.
Wstęp do Muzeum Miejskiego w Tychach jest bezpłatny.
Zwiedzanie z przewodnikiem płatne 1 zł od osoby (grupa może liczyć do 25 osób).
Zorganizowane grupy proszone są o ustalenie terminu zwiedzania w Dziale Oświatowym Muzeum Miejskiego w Tychach, tel. (0 32) 327 18 23.

2. Konkurs plastyczny „Mieszkańcy Tychów i okolic. Ich życie i praca na przestrzeni wieków”
Wystawie Osiem wieków historii Tychów i dzielnic podmiejskich towarzyszy konkurs plastyczny, ogłoszony przez Dział Oświatowy Muzeum Miejskiego w Tychach. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,  podopiecznych placówek oświatowych oraz świetlic środowiskowych w Tychach.
Termin nadsyłania prac mija 6 października 2008 roku.
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej muzeum: www.muzeummiejskie.tychy.pl (okno Konkursy). Informacji udziela również Dział Oświatowy Muzeum Miejskiego w Tychach, tel. (0 32) 327 18 23.

3. Wycieczki edukacyjne
    Wokół starego rynku - trasa od kapliczki Jana Nepomucena (ul. Starokościelna) do pomnika powstańca śląskiego przy Placu Wolności
Paprocańskim traktem - trasa od kościoła p.w. św. Franciszkai św. Klary do Huty Paprockiej
Tajemnice osiedla A. Spacer po najstarszym osiedlu Nowych Tychów. Wycieczki edukacyjne płatne 30 zł (grupa do 25 osób).

4. Lekcje muzealne
Lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych
klasy I-III:
Poznajemy muzeum – uczniowie poprzez zabawy edukacyjne poznają funkcję i cele muzeum.
Zabytki w Tychach i okolicy – lekcja o najstarszych budynkach w Tychach (m.in. kościół p.w. św. Marii Magdaleny, pałac myśliwski, Huta Paprocka). Uczniowie poznają ich historię, dawną oraz obecną funkcję i wygląd.
klasy IV-VI:
Zabytki w Tychach i okolicy – lekcja o najstarszych budynkach w Tychach (m.in. kościół p.w. św. Marii Magdaleny, pałac myśliwski, Huta Paprocka). Uczniowie poznają ich historię, dawną oraz obecną funkcję i wygląd.
Do ślubu w czarnej jakli – lekcja na temat pszczyńskiego stroju ludowego ilustrowana prezentacją jego poszczególnych elementów.
Lekcje muzealne dla uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych:
Powstania śląskie w Tychach i okolicy – lekcja na temat wydarzeń na Górnym Śląsku w latach 1918-1922. Omówienie sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej, przebiegu powstań i plebiscytu  na terenie Górnego Śląska z uwzględnieniem wydarzeń w Tychach i gminach sąsiednich. Lekcja ilustrowana eksponatami.
Jak budowano Nowe Tychy – uczniowie poznają historię budowy miasta Nowe Tychy według planu generalnego Kazimierza Wejcherta i Hanny Adamczewskiej-Wejchert.
 „Solidarność” w Tychach w okresie od sierpnia 1980 roku do stanu wojennego –  uczniowie zapoznają się z działalnością Solidarności na terenie Tychów od jesieni 1980 r.  do pierwszych dni stanu wojennego, losami tyskich działaczy związku po 13 grudnia 1981 r. Lekcja ilustrowana eksponatami (m.in. prasa wydawana w Regionie Śląsko-Dąbrowskim Solidarności, pamiątki internowanych)
Zabytki w Tychach i okolicy – lekcja o najstarszych budynkach                  w Tychach (m.in. kościół p.w. św. Marii Magdaleny, pałac myśliwski, Huta Paprocka). Uczniowie poznają ich historię, dawną oraz obecną funkcję i wygląd.
Do ślubu w czarnej jakli – lekcja na temat pszczyńskiego stroju ludowego ilustrowana prezentacją jego poszczególnych elementów.
Stroje ludowe w województwie śląskim – lekcja prezentująca stroje: pszczyński, rozbarski, raciborski, wilamowski, cieszyński, z okolic Częstochowy, górali śląskich i żywieckich oraz mieszczan żywieckich.
Lekcje dla szkół ponadgimnazjalnych
Lekcje z zakresu historii sztuki – tematy lekcji dostępne są na stronie internetowej muzeum: www.muzeummiejskie.tychy.pl (okno Lekcje Muzealne).
Lekcje muzealne płatne 30 zł (grupa do 25 osób).

5. Warsztaty plastyczne
Aby skorzystać z możliwości zorganizowania warsztatów plastycznych, wystarczy zarezerwować salę muzeum (materiały potrzebne do warsztatów dzieci i młodzież przynoszą we własnym zakresie).

6. Terminy rezerwacji
Zorganizowane grupy zainteresowane skorzystaniem z oferty edukacyjnej Muzeum Miejskiego w Tychach proszone są o wcześniejsze ustalenie terminu zwiedzania wystawy, lekcji muzealnych, wycieczek edukacyjnych i warsztatów plastycznych     w Dziale Oświatowym Muzeum Miejskiego w Tychach, tel.: (0 32) 327 18 23.

- wycieczki z przewodnikiem – zamawianie z wyprzedzeniem minimum tygodnia,
- lekcje muzealne,  wycieczki edukacyjne – zamawianie z wyprzedzeniem minimum tygodnia,
- warsztaty plastyczne – zamawianie z wyprzedzeniem 2 tygodni

Teatr Mały

Teatr Mały zaprasza w sierpniu na Artystyczne Lato:
        
    1 sierpnia (piątek) godz. 17.00 „Serce z czekolady” – bajka muzyczna Teatru WIT WIT z Gliwic – premiera
muzyka i reżyseria: Przemysław Witkowicz,
libretto i choreografia: Ewa Agnieszka Witkowicz
Rzecz dzieje się  na zamku królewskim w Jaśminowej Krainie. Wszyscy mieszkańcy pogrążeni są w głębokim smutku, bowiem królewna Płaczula zapadła na tajemniczą chorobę. Król wysyła w świat ogłoszenie, na które odpowiada dziennikarka, a także król błaznów z Odwrotnej Krainy. Telewizja i chmara klaunów na zamku królewskim! Co na to podstępny Ochmistrz? Kto uratuje królewnę?
Przedstawienie dla dzieci od lat 5. Bilety do nabycia 20 - 30 czerwca oraz od 15 lipca.
Cena biletu: 8 zł dzieci, 10 zł dorośli, 7 zł zbiorowe dla grup od 10 osób

    5, 12, 19, 22 sierpnia - Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży ( zakończone wystawą) prowadzą: Aleksandra Drozd, Łukasz Pudełko
Zajęcia bezpłatne dla dzieci i młodzieży (wiek bez ograniczeń) prowadzone w godz. 10.00 – 13.00 w  grupie 20-osobowej;warunek to udział w pełnym cyklu zajęć.
Zapisy w Galerii „Obok” od 17 do 27 czerwca i  4 sierpnia w godz. 9.00 – 14.00
(tel. 032 227 36 18, 032 227 20 67 wew. 30). Decyduje kolejność zgłoszeń.
22 sierpnia godz. 16.00 otwarcie powarsztatowej wystawy ceramiki w teatralnym holu;
wstęp wolny.

    16 sierpnia godz.18.00 „PIKTIORIALIŚCI POLSCY”  - otwarcie wystawy prac kilkudziesięciu fotografików, inaugurującej powstanie Stowarzyszenia Piktorialiści Polscy
Galeria „Obok”,  Teatr Mały; wstęp wolny.
      
    18, 19, 20, 21, 23 sierpnia - Warsztaty  tańca  współczesnego dla  młodzieży (zakończone pokazem scenicznym) prowadzi Ewelina Tomiczak-Kwit
Zajęcia bezpłatne, dla młodzieży w wieku 13-18 lat, prowadzone w godz. 10.00 – 14.00, w  grupie 20-osobowej;warunek: udział w pełnym cyklu zajęć. Zapisy w organizacji widowni od 1 sierpnia w godz. 9.00 – 14.00 (tel. 032 227 36 11, 032 227 20 67 wew. 35). Decyduje kolejność zgłoszeń.

    18, 19, 20, 21, 23 sierpnia „Teatr słowa” - warsztaty dla młodzieży (zakończone pokazem scenicznym) prowadzi Iwona Woźniak.
Zajęcia bezpłatne dla młodzieży gimnazjalnej, licealistów i studentów obejmują: dykcję. emisję głosu, elementarne zadania aktorskie.W trakcie zajęć powstaną etiudy aktorskie, które zaprezentowane zostaną publiczności podczas pokazu scenicznego 23 sierpnia.
Warsztaty w godz. 14.30 – 18.00, w grupie 20-osobowej;warunek: udział w pełnym cyklu zajęć.
Zapisy w organizacji widowni od 1 sierpnia w godz. 9.00 – 14.00 (tel. 032 227 36 11, 032 227 20 67 wew. 35). Decyduje kolejność zgłoszeń.

    22 sierpnia godz. 18.00 „Misterium Narodzenia” spektakl autorski Adama WALNEGO.
Adam Walny-reżyser, aktor, scenograf, snycerz, terapeuta, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu oraz warszawskiej Akademii Teatralnej - Wydziału Reżyserii Teatru Lalek w Białymstoku. W 1996 roku założył własny teatr, z którym gościł na wielu festiwalach w Polsce i za granicą. Jest twórcą widowisk sztuki lalkarskiej „Kuglarz i Śmierć”, „Genesis”, „Motyl”, „Kamieniarz” i „Misterium Narodzenia”.
Jako specjalista do spraw sztuki lalkarskiej współpracował stale z Centrum Edukacji Teatralnej w Gdańsku, był instruktorem i scenografem w Teatrze Muzycznym w Gdyni, reżyserem w Białostockim Teatrze Lalek, terapeutą na plenerach twórców niepełnosprawnych. Stale współpracuje z Eksperymentalnym Studiem Tańca EST w Krakowie.
W 1999 i 2001 roku był stypendysta Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego.
Dwa razy uzyskał nagrodę Fundacji im. Stefana Batorego za program „Kultura dla Wsi”.
     „Misterium Narodzenia” to dzieje z Nowego Testamentu – od zwiastowania św. Elżbiety
po spotkanie Jezusa z Szymonem Piotrem. Jednak typową powagę średniowiecznego misterium zastępuje tu humor i satyra. Kto po raz pierwszy styka się ze spektaklem Adama Walnego, jest zaskoczony możliwościami, jakie drzemią w teatrze lalkowym.
Przedstawienie dla młodzieży i dorosłych. Bilety  do nabycia 20 - 30 czerwca oraz od 15 lipca.
Cena biletu: 10 zł, a dla młodzieży na leg.szkolne/studenckie 5 zł

    22 sierpnia godz. 19.15 Warsztaty z teatru przedmiotu prowadzi Adam Walny.
Zajęcia bezpłatne dla instruktorów teatralnych i członków młodzieżowych grup teatralnych.
Zapisy w organizacji widowni od 1 sierpnia w godz. 9.00 – 14.00
(tel. 032 227 36 11, 032 227 20 67 wew. 35).

    23 sierpnia godz. 18.00 pokaz powarsztatowy taneczno-teatralny na scenie Teatru Małego (po zakończeniu warsztatów tańca współczesnego i teatralnych); wstęp bezpłatny.

Lato w Bibliotece Miejskiej w Tychach

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach informuje, że w okresie wakacji będą czynne oddziały i wypożyczalnie dla dzieci z wyjątkiem placówek jednoosobowych, które będą zamknięte w okresie urlopu pracownika oraz filie, w których trwać będą remonty (filia 6,15 zamknięte w lipcu i sierpniu, filia 7 zamknięta w sierpniu)
W ramach akcji „Lato w bibliotece 2008” pracownicy będą organizować różnorodne zajęcia dla dzieci w godzinach od 11.00 do 15.00

Filia nr 2  dla dzieci i młodzieży, pl. Św. Anny 1  tel. 032 227 28 33
8 lipca -  „Kto lepszy, kto zwinniejszy” – mini zawody sportowe
18 lipca - ” Czy wiesz jak grzecznym być”- konkurs savoir-vivre, poprzedzony dwutygodniowymi zajęciami dotyczącymi zasad dobrego wychowania
8 sierpnia „Muzyka w duszy mi gra” –zabawa w karaoke
28 sierpnia „Było, minęło , wróci za rok…”rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dotyczącego wakacji oraz podsumowanie wszystkich konkursów i wyłonienie mistrza

Filia nr 5 ul. Dąbrowskiego 5 tel. 032 2276271
poniedziałki - zabawy plastyczne, głośne czytanie
wtorki - gry planszowe, głośne czytanie
środy - „czytanie na dywanie”- głośne czytanie w pobliskim parku
czwartki - kalambury, zagadki, rebusy , głośne czytanie
piątki -  puzzle, gry planszowe, głośne czytanie

Filia nr 7 dla dzieci i młodzieży Al. Niepodległości 110 tel. 032 2278311
1 lipca godz. 12.00 - Warsztaty origami
8 lipca godz. 12.00 - Turniej Eurobiznesu
15 lipca godz. 12.00 - Malowanie na asfalcie
22lipca godz.12.00 - Jeden z dziesięciu
29 lipca godz. 12.00 - Poszukiwanie skarbów

Filia nr 11  ul . Kopernika3  tel. 032 2181453
2 lipca - zajęcia plastyczne
9 lipca - głośne czytanie
16 lipca - malowanie kredą na asfalcie
23 lipca - zabawy i gry planszowe
6 sierpnia - głośne czytanie
13 sierpnia -           „W starym kinie”- wyświetlanie filmów dla dzieci
20 sierpnia - malowanie kredą na asfalcie
27 sierpnia - zajęcia plastyczne

Filia nr 12  ul Zaręby 12  tel. 032 219 7375
Wakacje w Filii nr 12 odbywać się będą pod hasłem „Planeta Ziemia najpiękniejszym miejscem na wakacje”.
Przez dwa miesiące (lipiec/sierpień) dzieci będą pracować nad przygotowaniem atlasów o Ziemi wykorzystując do tego różne techniki plastyczne i rozmaite materiały. Kolejne tygodnie poświęcone będą kontynentom (geografii fizycznej, roślinności, zwierzętom, cudom natury i najpiękniejszym miastom), morzom i oceanom (położeniu, roślinności, zwierzętom, bogactwom) oraz ekologii (zagrożenia i sposoby ratowania planety).
Na koniec zrobione przez dzieci prace plastyczne zostaną oprawione i zszyte tak, by przybrały postać atlasu.
Przez całe wakacje (w każdy czwartek o godz. 1700) odbywać się będą także spotkania Klubu Motyli Książkowych „Wakacyjne Motylki” o nieco zmienionej formule – czytane będą dłuższe utwory literackie, do których dzieci przygotują na zajęciach plastycznych cykl ilustracji.

Filia nr 13 ul. Dmowskiego 33 tel. 032 2173152
Wakacje w filii nr 13 odbywać się będą pod hasłem: „W krainie zamków i duchów”. W każdym tygodniu sierpnia zajęcia będą miały inny temat:
I tydzień   4-8 sierpnia
„Czy duch są straszne?” czyli lato z duchami według Adama Bahdaja.
Czytanie fragmentów „Wakacji z duchami ”oraz wykonywanie upiornych masek, makijażu i figurek duchów z plasteliny i innych materiałów
II tydzień  11-14 sierpnia
 „Casper i Widmo Trio w bibliotece”.
Wspólne czytanie przygód o sympatycznym duszku i mini-turniej gry „Casper straszna ulica”
III tydzień  18-22 sierpnia
 „Maciej duch niezwykły”.
Czytanie fragmentów książki Anny Onichimowskiej . Mini konkurs plastyczny „Narysuj ducha, którego polubiłeś najbardziej”
IV tydzień  25-29 sierpnia
 „Duchy polskich zamków”.
Wyszukiwanie na mapie Polski zamków oraz związanych z nimi legend. Czytanie baśni i legend o duchach zamieszkujących zamczyska oraz fragmentu książki „Zuzia na zamku białej damy” Mariusza Niemczyckiego. Szukamy także czy duchy są też w bibliotece.

Miejskie Centrum Kultury w Tychach

Zapraszamy na szereg imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w czasie wakacji 2008:
ŚWIĘTO CZEKOLADY
20.07. godz. 15.00 - Plac w parku miejskim ul. Edukacji - Święto Czekolady z udziałem m.in. zespołów: Freaks, Rezerwat i Patrycji Markowskiej

FESTIWAL "PORT PIEŚNI PRACY"
30-31.08 godz. 17.00 - Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany - Koncerty najlepszych zespołów szantowych z Polski i zagranicy

SEANSE FILMOWE DLA DZIECI w kinie "Andromeda"
26.06. godz. 10.00 - "Horton słyszy Ktosia"
3.07.  godz. 10.00- "Mój przyjaciel lis"
10.07. godz. 10.00 - "Opowieści z Narnii. Książę Kaspian"
17.07. godz. 10.00 - "Wall.E"
(wszystkie filmy w polskiej wersji językowej)
Dzięki dofinansowaniu z MCK, cena biletu dla dziecka - tylko 7 zł.

WARSZTATY EKOLOGICZNE DLA DZIECI
(pokaz multimedialny, warsztaty, degustacja) w kinie "Andromeda" - wstęp wolny, grupy do 30 osób.
14.08. godz. 10.00 i 12.00 - "Pieczenie chleba"
21.08. godz. 10.00 i 12.00 - "Produkcja masła"
26.08. godz. 10.00 i 12.00 - "Parzenie herbaty"

WAKACYJNE NIEDZIELNE KONCERTY PROMENADOWE NA RYNKU
6.07. godz. 16.15. - Rynek        Orkiestra dęta Komendy Wojewódzkiej Policji
13.07. godz. 16.15 - Rynek        Orkiestra dęta KWK "Bolesław Śmiały"
27.07. godz. 16.15 - Rynek        Miejska Orkiestra Dęta z Dąbrowy Górniczej
3.08. godz. 16.15 - Rynek        Big Band Jarosława Grzybowskiego
10.08. godz. 16.15 - Rynek        Tyski Chór Mieszany "Presto Cantabile"
17.08. godz. 16.15 - Rynek        Orkiestra Żeńska z Majoretkami z Wilamowic
24.08. godz. 16.15 - Rynek        Orkiestra dęta KWK "B Bolesław Śmiały"

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

Pływalnia miejska w Tychach przy ul. Edukacji na czas wakacji wprowadza nowe ceny biletów. Od poniedziałku do piątku do godziny 17:00 cena biletów ulgowych wstępu na pływalnię wynosi:2,50 zł za bilet ulgowy jednogodzinny, natomiast 4,50 zł za bilet ulgowy dwugodzinny.

Basen Miejski czynny jest codziennie od godz 8.00 do 22.00.

 


MOSiR w lipcu
4.07.2008 – Turniej Piłki Nożnej Plażowej dla Dzieci od 10.00; Klub Sportowy Paprocany;
6.07.2008 – Wakacyjny Turniej Amatorów w Koszykówce godz. 9.30; Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany;            
12.07.2008 – od godz. 9.00 - pierwszy turniej IV Letniego GP w Siatkówce Plażowej boiska przy Stadionie Miejskim;    
13.07.2008 – VI Tyski Triathlon, start 12.00; Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany;
19.07.2008 – II Turniej Amatorów w Siatkówce Plażowej „4 x 4”, od godziny 9.00; boiska przy Stadionie Miejskim przy ul. Edukacji;    
26.07.2008 – drugi turniej IV Letniego GP w Siatkówce Plażowej, od godziny 9.00; boiska przy Stadionie Miejskim;    

MOSiR w sierpniu
 9.08.2008 – trzeci turniej IV Letniego GP w Siatkówce Plażowej;    od 9.00; boiska przy Stadionie Miejskim;    
10.08.2008 – II Turniej MIKSTA Amatorów w Siatkówce Plażowej; od 9.00; boiska przy Stadionie Miejskim;    
16.08.2008 – czwarty turniej IV Letniego GP w Siatkówce Plażowej; od 9.00; boiska przy Stadionie Miejskim;    
17.08.2008 – Wakacyjny Festyn Sportowo – Rekreacyjny; od godziny 10.00; Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany;    
W przypadku deszczowej pogody wszystkie imprezy będą przeniesione na inny termin za wyjątkiem VI Tyskiego TRIATHLONU
Wzmocnienie MŚP w czasie COVID-19

Wzmocnienie MŚP w czasie COVID-19

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach zapraszają przedsiębiorców na spotkanie on-line „Wzmocnienie MŚP w czasie COVID-19”.

Otwarcie szkół w Tychach od 1 czerwca

Otwarcie szkół w Tychach od 1 czerwca

W poniedziałek, 1 czerwca w Tychach zostaną uruchomione klasy I-III w szkołach podstawowych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze). Będą odbywały się także konsultacje dla pozostałych uczniów zarówno szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych.

Renowacja zabytkowego krzyża

Renowacja zabytkowego krzyża

W środę, 27 maja został zdemontowany zabytkowy krzyż znajdujący się przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach. Pochodzący z 1876 roku krzyż jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Prezydent Tychów z absolutorium za 2019 rok

Prezydent Tychów z absolutorium za 2019 rok

Na wczorajszej (28 maja) sesji Rady Miasta Tychy radni większością głosów (17 za, 8 radnych wstrzymało się od głosu) przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Radni udzielili także absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×