Miasto

17 marca 2008, 10:55:41

Zapraszamy trzeci sektor do wypełniania ankiet. Dzięki temu Urząd przygotuje szkolenia, które będą odpowiadać zapotrzebowaniom organizacji.

155 organizacji pozarządowych działa w Tychach. Specjalnie dla nich Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy co roku organizuje po kilka specjalistycznych, bezpłatnych szkoleń. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat takich szkoleń było siedem a wzięło w nich udział prawie 200 osób. Zajęcia dotyczyły np.: budowania wizerunku, pozyskiwania unijnych środków, współpracy między organizacjami a administracją. W tym roku, aby wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom trzeciego sektora, pracownicy wydziału przygotowali ankietę, w której pytają jakie szkolenia byłyby przydatne. Ankieta jest do pobrania tutaj a także w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia.

Organizacje Pozarządowe w Tychach:
    W Tychach działa 127 stowarzyszeń (w tym 3 kluby sportowe, 28 stowarzyszeń sportowych, 7 stowarzyszeń zwykłych), 7 fundacji oraz 21 uczniowskich klubów sportowych.
Wykaz organizacji znajduje się na stronie internetowej:
http://bip.umtychy.pl/?grupa=podmioty&dzial=um&kat=wydzialy&id=23&pkat=dokumenty

Organizacje pozarządowe z obszaru problematyki społecznej współpracują z Miastem Tychy przy realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz pomocy dziecku i rodzinie. Organizacje prowadzą również programy poprawy jakości życia dla osób niepełnosprawnych i edukacyjno – aktywizujące dla osób starszych. Wśród najbardziej aktywnych organizacji działających na rzecz mieszkańców Miasta Tychy można wymienić:
-    Fundację „Razem Raźniej”;
-    Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Tychach;
-    Polski Związek Niewidomych – Koło w Tychach;
-    Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – koło w Tychach;
-    Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA – Koło w Tychach;
-    Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I;
-    Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”;
-    Stowarzyszenie na rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku „Dar Serca”;
-    Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Serce i Choroby Układu Krążenia „Klub Serce”;
-    Stowarzyszenie Rodzin Katolickich;
-    Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek;
-    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;
-    Tyski Klub Abstynentów „Bosman”;
-    Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo

Kościelne osoby prawne prowadzą placówki opiekuńcze wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, ośrodki wsparcia dla osób starszych, a także świetlicę terapeutyczną. Organizują również kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami. Do najbardziej zaangażowanych należą:
-    Caritas Archidiecezji Katowickiej (Ośrodek św. Faustyna, Dom Pomocy Społecznej św. Anna, Ośrodek św. Dominika);
-    Ośrodek Benedictus przy parafii pw. św. Benedykta Opata;
-    Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny;
-    Ośrodek Christoforos przy parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny;
-    parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny;
-    parafia pw. Miłosierdzia Bożego;
-    parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa;
-    parafia pw. Ścięcia Jana Chrzciciela;
-    parafia pw. św. Krzysztofa;
-    parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe;
-    parafia pw. św. Marii Magdaleny.

Ponadto aktywnie działają m. in.:
1.    Automobilklub Ziemi Tyskiej
2.    Interinfo Polska
3.    Komitet Pomocy dla Zwierząt
4.    Polski Klub Ekologiczny - Okręg Górnośląski Koło Miejskie w Tychach
5.    Polski Związek Filatelistów Koło terenowe nr 131 w Tychach
6.    Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół
7.    Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 5
8.    Stowarzyszenie Opieka nad Dzieckiem i Rodziną
9.    Stowarzyszenie Otwartych Ludzi "SOL"
10.    Związek Górnośląski Koło Terenowe Tychy
11.    Związek Sybiraków Koło w Tychach
 
         


 
Wzmocnienie MŚP w czasie COVID-19

Wzmocnienie MŚP w czasie COVID-19

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach zapraszają przedsiębiorców na spotkanie on-line „Wzmocnienie MŚP w czasie COVID-19”.

Otwarcie szkół w Tychach od 1 czerwca

Otwarcie szkół w Tychach od 1 czerwca

W poniedziałek, 1 czerwca w Tychach zostaną uruchomione klasy I-III w szkołach podstawowych (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze). Będą odbywały się także konsultacje dla pozostałych uczniów zarówno szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych.

Renowacja zabytkowego krzyża

Renowacja zabytkowego krzyża

W środę, 27 maja został zdemontowany zabytkowy krzyż znajdujący się przy ulicy Oświęcimskiej w Tychach. Pochodzący z 1876 roku krzyż jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Prezydent Tychów z absolutorium za 2019 rok

Prezydent Tychów z absolutorium za 2019 rok

Na wczorajszej (28 maja) sesji Rady Miasta Tychy radni większością głosów (17 za, 8 radnych wstrzymało się od głosu) przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Radni udzielili także absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa. WEJDŹ » ×